Extra controle op agressie tegen personeel

0

De Arbeidsinspectie gaat extra controleren op agressie tegen werknemers. Inspecteurs zullen er volgend jaar onder meer in de horeca en bij benzinestations extra alert op zijn of personeel wel voldoende beschermd wordt tegen lastige en gewelddadige klanten.

Ook wordt speciaal gelet op werknemers in publieke diensten, zoals bewakers van gevangenissen, politieagenten en verkeersregelaars.

Dat staat in het jaarplan Inspectie SZW voor 2011 dat minister Henk Kamp (Sociale Zaken) maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In de periode 2006-2009 zijn in de horeca ongeveer zeshonderd overvallen gepleegd. Opvallend veel snackbars en pizzakoeriers werden van hun geld beroofd. Bij benzinestations werden in dezelfde periode 130 overvallen genoteerd.

In het jaarplan wordt al rekening gehouden met de op handen zijnde samenvoeging van de verschillende inspectiediensten op het terrein van Sociale Zaken: de Arbeidsinspectie (AI), Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en de Inspectie Werk en Inkomen (IWI). Door hun samenwerking moeten risico’s preciezer worden ingeschat, zodat misstanden gerichter en beter aangepakt kunnen worden.

In 2011 wordt ook extra gecontroleerd op veiligheid bij chemische bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Verder blijven inspecteurs alert op illegale tewerkstelling van buitenlands personeel en op fraude met uitkeringen en premies.

Zo wil de Arbeidsinspectie met de SIOD volgend jaar bedrijven steviger aanpakken die buitenlandse studenten illegaal aan het werk zetten, fraude plegen met de soepelere regels voor kennismigranten of vreemdelingen inhuren als nep-zelfstandigen. Er wordt vooral gelet op zware fraude en uitbuiting van werknemers in de land- en tuinbouw, bouw, schoonmaak, horeca en uitzendbranche.

Lees ook:
> Fors hogere straf bij geweld tegen medewerkers publieke taak
> Meedenken over agressie op het werk
> Nieuwe website tegen agressie in ziekenhuizen

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.