Ervaren werknemers ook wijzen op veiligheidsrisico’s

0

Een werkgever mag er niet van uit gaan dat een eenmaal mondeling gegeven veiligheidsinstructie voldoende is. Juist ervaren werknemers hebben soms de neiging om gemakkelijker te worden bij het naleven van veiligheidsvoorschriften.

De situatie

Een productiemedewerker raakt bij het schoonmaken van een gevaarlijke machine met zijn handen bekneld tussen de bewegende delen. Verschillende vingers worden afgerukt die later weer aangezet worden.
Naar aanleiding van het ongeval stelt de Arbeidsinspectie vast dat de werkgever het Arbobesluit heeft overtreden maar legt de werkgever geen boete op. De werknemer stelt de werkgever aansprakelijk voor het ongeval en vordert een vergoeding voor de geleden en nog te leiden materiële en immateriële schade. Hij is van mening dat de werkgever zijn wettelijke zorgplicht niet is nagekomen. De werkgever had veiligheidsinstructies moeten geven en veiligheidsmaatregelen moeten treffen. De kantonrechter geeft de werknemer gelijk. De werkgever gaat in hoger beroep.

Het oordeel

Het ongeval is tijdens het normale werk van de werknemer gebeurd en daarmee is de werkgever aansprakelijk voor de schade, tenzij er opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer in het spel was. Als de werkgever kan aantonen dat hij alles heeft gedaan om een werkomgeving te creëren die redelijkerwijs zou moeten voorkomen dat de werknemer schade zou lijden, dan is hij niet aansprakelijk. Het feit dat de werkgever het Arbobesluit niet heeft nageleefd is uitgangspunt om  de schending van dit voorschrift aan de werkgever toe te rekenen. De werkgever had voor preventieve veiligheidsmaatregelen en instructie moeten zorgen. De mondelinge instructie en de waarschuwende teksten op de machine zelf zijn, bij een gevaarlijke machine als in dit geval, niet voldoende.

De werkgever had rekening moeten houden met ‘het algemene ervaringsfeit dat ook ervaren en met de werkomstandigheden bekende werknemers, niet steeds de noodzakelijke voorzichtigheid zullen betrachten.’

Het hof oordeelt dat de werkgever niet heeft voldaan aan zijn wettelijk zorgplicht en bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter.

Bron: LJN BJ4354
gerechtshof Arnhem
Procedure: hoger beroep
Datum: 09 juni 2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.