Eén vereniging voor ergonomie

0

Sinds kort kent ons land  voor het eerst  één vereniging voor ergonomie. De nieuwe vereniging heet Human Factors NL. Zij vertellen over de toegevoegde waarde van ergonomie op de werkvloer.

In crisistijd weegt het rendement van arbo-investeringen zwaar. Die moeten niet alleen de gezondheid en de veiligheid bevorderen, maar als het even kan ook de werkprestaties. Werkgevers kunnen hun geld maar één keer uitgeven en zijn dus kritisch. Dan is het prettig om als arboprofessional een sparring partner te treffen die deze combinatie vanzelfsprekend vindt. De ergonoom of human factors professional is die gesprekspartner, vindt Huub Pennock, vicevoorzitter van het onlangs opgerichte Human Factors NL. ‘Wij onderscheiden ons van andere deskundigen door de prestatiecomponent als uitgangspunt te nemen.’

 

Uniek

Volgens Pennock omvat human factors een unieke combinatie van drie elementen: dual outcome, ontwerpgerichtheid en een contextgerichte systeemaanpak. Dit zorgt naar zijn overtuiging voor een bredere blik dan bij de traditionele arbodenkwijze. ‘Vooral de eis van dual outcome is onderscheidend. Die vraagt van de human factors professional niet alleen aandacht voor veiligheid, gezondheid en welzijn, maar ook voor optimale prestaties. Beide aspecten zijn even belangrijk. Wij willen de zaken altijd zo inrichten dat ze én veiliger en gezonder zijn, én beter werken.’

 

Resultaat

De term inrichten valt niet toevallig: human factors professionals zijn sterk ontwerpgericht. Pennock: ‘Zo’n professional vraagt altijd eerst naar de uit te voeren werktaak. Vervolgens bekijkt hij, met de fysieke en mentale beperkingen van de mens in het achterhoofd, wat er nodig is om het beoogde resultaat te bereiken. En of het nodig of verstandig is hiervoor bepaalde zaken te (her)ontwerpen. Dat kan variëren van het ontwerp van een machine tot dat van een compleet werkproces.’ Daarmee is meteen het derde element aangeroerd, de neiging van human factors professionals om zaken in de context van een breder systeem te bekijken. Pennock geeft het voorbeeld van een computermuis. ‘Die kun je niet los zien van inrichting van de rest van de werkplek. En die werkplek valt weer binnen een organisatie met allerlei specifieke kenmerken. Het geheel bepaalt of de gebruiker van die muis veilig en gezond tot optimale werkprestaties komt.’

 

Bronaanpak

Een groot voordeel van de ontwerp- en contextgerichte focus en de aandacht voor optimale prestaties is dat een human factors professional haast als vanzelf uitkomt bij een bronaanpak. Dit past goed bij artikel 3, lid 1, sub b van de Arbowet, dat de werkgever verplicht om gevaren en risico’s bij voorkeur bij de bron aan te pakken. Pennock kan moeiteloos diverse voorbeelden aanhalen van de meerwaarde die deze voorkeur van human factors specialisten kan hebben. ‘Een voorbeeld waar ik persoonlijk trots op ben is de aandacht voor gebruikersvriendelijke software in de arbocatalogus van de verzekeraars. Uit onderzoek op de werkvloer kwam naar voren dat knelpunten in deze sector soms weinig te maken hadden met de inrichting van beeldschermwerkplekken, maar des te meer met de softwareprogramma’s. Om die reden biedt de catalogus nu  vooralsnog een unicum in de wereld van de arbocatalogi  oplossingen voor het beoordelen en (laten) ontwerpen van gebruikersvriendelijke programmatuur.’

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.