Drie niveaus van arbowetgeving

0

Bij wetgeving rondom arbeidsomstandigheden denken we meestal direct aan de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Wanneer het om de bescherming van werknemers gaat, is echter ook andere wet- en regelgeving van belang.

De wetgeving rondom arbeidsomstandigheden is ingedeeld in drie niveaus. Naast de Arbowet, welke de basis vormt van de arbowetgeving, zijn ook het Arbobesluit en de Arboregeling van belang.

Arbobesluit

In het Arbobesluit staan regels waar zowel de werkgever als de werknemer zich aan moet houden. Het Arbobesluit is een uitwerking van de Arbowet en de gestelde regels zijn verplicht.

Arboregeling

De Arboregeling is op haar beurt weer een uitwerking van het Arbobesluit. Het gaat hierbij om concrete voorschriften. Ook deze voorschriften en regels zijn verplicht voor werkgevers en werknemers.

Medezeggenschap

In de Arbowet is vastgelegd dat de uitvoering van het arbobeleid een taak is van werkgever en werknemers samen. In artikel 12 lid 2 staat dat de werkgever met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging overleg moet voeren over alle zaken die met het arbobeleid te maken hebben en over de uitvoering van dit beleid. Hierbij moet actief informatie worden uitgewisseld, zo staat vastgelegd in de wet.

SZW Arboportaal

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.