Dit zijn de boetes als u de Arbowet niet naleeft

0

Per 1 juli 2018 geldt de nieuwe Arbowet. Voldoet uw organisatie niet aan de nieuwe eisen, dan kan de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een boete opleggen. Een overzicht van de boetes die uitgedeeld kunnen worden.

De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is verantwoordelijk voor de naleving en controle van de nieuwe Arbowet. Hierbij heeft de inspectie SZW de mogelijkheid een boete op te leggen. Inmiddels is bekendgemaakt hoe hoog de boetes zijn. Hieronder een schematisch overzicht van de belangrijkste wijzigingen en de bijbehorende boetes.

Waarschuwing

Houd er rekening mee dat Inspectie SZW in de meeste gevallen eerst een waarschuwing of eis tot naleving geeft. Indien blijkt dat situatie niet verandert, kan de inspectie SZW een boete opleggen. In de gevallen waarbij direct een boete wordt opgelegd, is dit hieronder aangegeven.

Boetes omtrent het basiscontract

 • Geen basiscontract                                                                          € 1.500 (kan direct worden opgelegd)
 • Basiscontract niet compleet                                                             € 750
 • Adviseren van de werkgever over de begeleiding van
  werknemers die door ziekte niet kunnen werken niet
  opnemen in basiscontract.                                                               € 750
 • De werkwijze van de bedrijfsarts is niet opgenomen
  in het basiscontract                                                                          € 1.500

Boetes omtrent preventiemedewerkers

 • Niet laten bijstaan door één of meer deskundige
  werknemers (preventiemedewerkers).                                             € 1.500

Boetes omtrent open spreekuur

 • Werknemers niet actief wijzen op de mogelijkheid tot een
  open spreekuur.                                                                                 € 1.500

Boetes omtrent uitbreiding rol van de bedrijfsarts

 • Geen doeltreffende toegang tot de bedrijfsarts.                                 € 1.500
 • Bedrijfsarts heeft geen mogelijkheid de werkplek
  te bezoeken.                                                                                       € 1.500
 • Niet verzenden afschrift van advies aan belanghebbende
  werknemers wanneer een ondernemingsraad of
  personeelsvertegenwoordiging mist.                                                   € 340

Boetes omtrent second opinion

 • Geen mogelijkheid tot second opinion                                                 € 1.500
 • Het niet juist ter beschikking stellen van de
  second opinion.                                                                                     € 750

Meer lezen over de nieuwe Arbowet:

 • Wil je meer weten over het onderwerp arbeidsomstandigheden? XpertHR biedt arbeidsrechtelijke informatie, juridisch advies, praktische tools, praktijkcases, checklists en meer. Ga naar XpertHR >>>
Lees meer over:

Over Auteur

Dit artikel is geschreven door een auteur van XpertHR. XpertHR wordt gemaakt door een team van interne juristen en externe specialisten. Het XpertHR team werkt samen met arbeidsrechtadvocaten belastingadviseurs van gerenommeerde partijen en de beste specialisten uit het vak.