Deskundige ondersteuning op arbogebied

0

De Arbowet verplicht werkgevers om zich deskundig te laten ondersteunen bij het arbo- en verzuimbeleid. De werkgever kan daarbij zelf kiezen of hij een contract afsluit met een arbodienst of dat hij kiest voor de inzet van een arbodeskundige.

Ieder jaar kan de werkgever de keuze maken om door te gaan met de arbodienst. Wanneer de werkgever niet tevreden is over de arbodienst kan het verstandig zijn om over te stappen. In de regel geldt er een opzegtermijn van 3 maanden. Dat betekent dat het contract met de huidige arbodienstverlener vóór 1 oktober opgezegd moet worden. De Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten heeft een overzicht van alle interne en externe arbodienstverleners die gecertificeerd zijn.

Klachten

Wanneer er klachten zijn over de arbodienstverlener kunnen deze uiteraard in eerste instantie bij de arbodienstverlener worden neergelegd. Wanneer de arbodienst niets doet met de klacht, kan men met de klacht terecht bij de landelijk uniforme klachtenregeling arbodiensten.

Arbodeskundige

Bedrijven hoeven niet meer verplicht aangesloten te zijn bij een arbodienst. Wel moeten zij zich laten ondersteunen door een gecertificeerde arbodeskundige. De arbodeskundige is nodig voor de verzuimbegeleiding van werknemers, het arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO of PMO) en de functiegerichte aanstellingskeuringen. Ook is de werkgever verplicht een contractuele afspraak te maken met tenminste één gecertificeerde bedrijfsarts.
SZW Arboportaal

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.