De social business hiërarchie van behoeften

0

Veel organisatie worstelen met het inzetten van “nieuwerwetse” sociale media. De “ouderwetse” Maslow-piramide biedt uitkomst voor het implementeren en organiseren van sociale media binnen de organisatie.

Social business guru Jeremy Owyang schetst in deze presentatie hoe bedrijven sociaal kunnen worden en blijven. Veel organisaties realiseren zich dat ze iets met sociaal of sociale media moeten. Veel organisaties zijn ook actief op sociale media. Lang niet altijd ligt daar een plan aan ten grondslag en is een en ander ad hoc gegroeid.

Owyang laat zien dat organisaties een en ander planmatig aan moeten pakken. De basis voor introductie van sociale media, en dus een andere manier van communiceren met stakeholders, wordt gevormd door de piramide van Maslow. Voor deze piramide kwam afgelopen jaar zelfs een wetenschappelijke onderbouwing. 

Eerst moet de basis goed op orde zijn. Doelstellingen moeten worden bepaald, er moet een social media beleid opgesteld worden en medewerkers moeten goed getraind worden.

Pas dan is de organisatie klaar voor de volgende stap, het actief inzetten van sociale media voor het behalen van de doelstellingen. Het draait dan om zekerheid en veiligheid, de tweede trede van de piramide van Maslow. In deze fase wordt een team geformeerd dat zich bezighoudt met de social media-aciviteiten. Owyang geeft verschillende organisatie-modellen voor de organisatie van sociale media binnen de organisatie. De social media-activiteiten worden ingebed in werkprocessen (workflows), zodat iedereen weet wat hij of zij moet doen in een gegeven situatie of naar wie iets doorgespeeld of geëscaleerd moet worden. En juist voor escalaties, of crises, moet een plan klaarliggen, zodat adequaat gereageerd kan worden.

 

Bij de volgende stap draait het om de behoefte aan sociaal contact, aan ergens bijhoren. In deze fase worden best practices verzameld en gedeeld. Owyang meldt hier nog dat gemiddeld 1 op de 330 medewerkers van een organisatie actief publiceert op sociale media ten behoeve van de organisatie.

Bij de een na hoogste trede van de piramide draait het om kennisoverdracht en het motiveren van medewerkers om actief bij te dragen. Medewerkers wordt zelfvertrouwen gegeven om zelfstandig op verantwoordelijke wijze actief te zijn op sociale media voor de organisatie. Er is een holistische visie op sociale media. Het wordt niet ingezet door een of enkele afdelingen, maar maakt integraal onderdeel uit van de organisatie.

Bij de hoogste trede, een fase die nog voor weinig organisaties is weggelegd, is (vrijwel) iedere medewerker actief op sociale media en wordt gezamenlijk gewerkt aan het behalen van de organisatiedoelstellingen. Informatie uit sociale media wordt rechtstreeks geïntegreerd in systemen, zodat een real time beeld ontstaat van bijvoorbeeld de gedragingen en reacties van klanten. 

De presentatie, met vele voorbeelden, is op slideshare.net te bekijken.

Meer Mediascan »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.