BlogDe impact van kanker op het werk en de begeleiding van HR

0

Werkgevers kunnen er niet omheen: 1 op de 3 mensen krijgt ooit kanker en jaarlijks krijgen circa 45.000 medewerkers de diagnose. De impact is groot, ook op het werk. Hoe worden medewerkers met kanker het beste begeleid? En wat kunnen HR en leidinggevenden doen om de re-integratie te bevorderen?

Casus

Willeke heeft de laatste bestralingen gehad. Ze is bij de bedrijfsarts geweest en deze heeft geadviseerd om haar werkzaamheden binnenkort weer op te pakken. ‘Ik zie er als een berg tegenop. Mijn leidinggevende heeft niet zo’n empathische radar. Hij heeft het altijd druk en ik spreek hem ook niet vaak. Tijdens de behandelingen van de afgelopen maanden sprak ik mijn collega’s vaker dan hem. Maar nu moet ik met mijn manager een opbouwschema bespreken en maak ik me zorgen dat hij niet weet wat hij met mij aan moet.’ Willeke heeft last van vermoeidheid en concentratieproblemen. Alles kost haar veel energie.

De impact van kanker op het werk

We worden er allemaal mee geconfronteerd. 1 op de 3 mensen krijgt ooit kanker. 90% is 50 jaar of ouder. Werkgevers kunnen er niet omheen: jaarlijks krijgen circa 45.000 medewerkers de diagnose kanker. De impact is groot, ook op het werk. Iedereen rondom de zieke medewerker, van familie en vrienden tot collega’s en leidinggevenden, zoekt naar een manier om hier mee om te gaan. Er is plotseling een ongemakkelijke en ingewikkelde situatie ontstaan. In eerste instantie natuurlijk voor de medewerker zelf. Ineens is de toekomst onzeker.

Meer van 50% van de medewerkers vindt werken tijdens de ziekte waardevol. Werken kan structuur bieden waardoor het zelfvertrouwen groeit. Tussen de 60 en 90% van de werknemers keert binnen een periode van 1,5 jaar terug naar het eigen werk of een andere baan. Onderzoek geeft aan dat kankerpatiënten die medische en sociaal goed worden begeleid, sneller en succesvoller weer gaan werken na de behandeling. Het is van cruciaal belang hierin als werkgever, manager en HR te investeren, zo vroeg mogelijk in het traject.

Zorg voor goede begeleiding

Voor Willeke is het waardevol dat ze zich gesteund voelt door haar manager. Een oprechte belangstelling zorgt voor een vertrouwensband. HR kan haar manager en ook haar collega’s ondersteunen om deze band zo optimaal mogelijk te houden. Kanker is heel ingrijpend maar met elkaar in gesprek blijven zorgt ervoor dat iemand betrokkenheid ervaart. Adviseer als HR leidinggevenden geen druk te zetten en af te stemmen over hoe en wanneer er met elkaar wordt gecommuniceerd.

Investeer in integrale aanpak

Een goede communicatie en samenwerking tussen alle betrokken partijen (zoals bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werk, arbeidsdeskundige), is bepalend voor het zetten van de juiste stappen bij de werkhervatting. Schakel als HR de juiste expertise in, partijen die ervaring hebben met de begeleiding bij kanker. Voorkom hiermee dat er onnodige of verkeerde interventies worden ingekocht. Wisselingen van partijen en tegenstrijdige re-integratieadviezen kunnen er voor zorgen dat de medewerker langer dan nodig thuis blijft.

Het is belangrijk dat de manager van Willeke haar vraagt wat ze zelf wil met het opbouwschema, wat ze wel en niet kan. Zorg dan voor eventuele aanpassingen in het werk. Bij kanker is het soms nodig de functie en/of werkzaamheden specifiek bij de persoon te zoeken. Maak twee plannen: ambitieus, met een redelijk snelle opbouw, en minder ambitieus, met een lager tempo. Het schema is ook inhoudelijk opbouwend. Als Willeke wordt gestimuleerd de eigen regie te ontwikkelen (meedenken, zelf oplossingen aandragen) zal dat een duurzame re-integratie bevorderen.

Maak kanker bespreekbaar

Als medewerkers met kanker onbegrip ervaren op het werk, veroorzaakt dit meer emotionele klachten. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Zij kunnen zich depressief, angstig en gestrest voelen. Doorbreek daarom het taboe en maak kanker bespreekbaar op het werk. Medewerkers met kanker voelen zich gesteund door hun werkgevers als deze hun betrokkenheid laten zien en zich hard maken mee te helpen kanker terug te dringen.

Bronnen:

Lees meer over:

Over Auteur

Tineke den Haan is bedrijfsmaatschappelijk werk adviseur. Ze ondersteunt medewerkers, managers en HR bij ziekteverzuim en re-integratie, conflicten, werkdruk, reorganisaties en cultuurveranderingen.