De business case voor veiligheid en gezondheid

0

Het Europese Bureau voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) constateert dat in het MKB relatief veel arbeidsongevallen plaatsvinden. Het MKB is daarbij ook nog eens financieel kwetsbaarder voor de gevolgen van arbeidsongevallen. De meeste kleine en middelgrote organisaties hebben weinig geld om te investeren in veiligheid en gezondheid op het werk. Als echter duidelijk gemaakt wordt dat investeren in veiligheid en gezondheid leidt tot een hogere productiviteit en daarmee tot betere financiële prestaties, dan staan MKB’ ers open voor het nemen van maatregelen op dit terrein.

Investering

Het EU-OSHA heeft daarom het initiatief genomen om de voordelen van investeringen in gezondheid en veiligheid duidelijk te maken. MKB-bedrijven moeten deze investeringen voortaan niet meer zien als kosten, maar als voordelige investering.

Case studies

Voor een rapport werden 13 case studies van interventies met betrekking tot gezondheid en veiligheid in Europese MBK-bedrijven opgezet. Voor iedere interventie werd een business case opgezet, waarin alle kosten en voordelen op een rij werden gezet. De interventies werden beschreven en beoordeeld op basis van gestandaardiseerde modellen en leverden een schatting op van de terugverdientijd. Interventies betroffen onder andere het trainen van medewerkers, het gebruiken van (andere) instrumenten of het vervangen van machines.


Resultaten interventies

Van de 13 interventies leverden er 11 een positieve ROI op binnen een periode van vijf jaar. De meeste interventies leverden significant betere arbeidsomstandigheden op, meer winst, dragen bij aan besparingen en verbeteren de productiviteit.
Andere voordelen die werden geïdentificeerd:
– Brede interventies zijn winstgevender dan interventies die gericht zijn op een specifiek sector gerelateerd issue.
– Interventies waarin medewerkers medezeggenschap hebben leiden tot positievere resultaten, ongeacht of rekening wordt gehouden met gestegen productiviteit.


Het feit dat brede interventies tot betere resultaten leiden is gunstig. Dit betekent dat heilzame interventies, zoals het gebruik van tilapparatuur, toepasbaar zijn voor veel organisaties in uiteenlopende sectoren.

Bron: European Agency for Safety and Health at Work

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.