Daders seksuele intimidatie op het werk vaker externen

1

Eén van de factoren die kan leiden tot psychosociale arbeidsbelasting is seksuele intimidatie. Seksuele intimidatie door patiënten, leerlingen, passagiers of andere externen komt vaker voor dan interne seksuele intimidatie, waarbij een leidinggevende of collega de dader is.

Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. Van de ruim 23 duizend respondenten had 5,3 procent vorig jaar een enkele keer of vaker te maken met seksuele intimidatie waarbij de dader een externe is. Wanneer er alleen naar vrouwen gekeken wordt, ligt dit percentage met 9 procent nog een stuk hoger. Met interne seksuele intimidatie had 1,8 procent een enkele keer of vaker te maken. Bij vrouwen lag dit percentage op 3 procent.

Pesten

Een andere factor die psychosociale arbeidsbelasting kan veroorzaken is pesten. Hierbij zien we dat dit juist vaker gebeurd door collega’s en leidinggevenden dan door externen. In 2013 had 7,1 procent van de respondenten te maken met pesten door een collega of leidinggevende, tegenover 5,8 procent die te maken had met pestgedrag van externen.

[([002_RBIAdam-image-1568035.jpeg])]

Begin november vindt het gratis vakevent Inzet op Maat plaats. Hier ontmoet je alle belangrijke spelers op het gebied van duurzame inzetbaarheid, waar gezondheid en het tegengaan van werkstress een belangrijk onderdeel van is.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Ivo Borggreve op

    Door de titel leek het dat met name ingehuurd personeel dader is, maar dit is niet het geval. Het zijn klanten, patiënten of leerlingen.