Corrupte werknemer casino moet ruim 1 miljoen dollar terugbetalen

0

Een werknemer van Holland Casino heeft steekpenningen ter waarde van ruim 1 miljoen dollar aangenomen.

Het Hof maakt dat op uit een strafvonnis waar de werknemer zelf geen partij bij was. De werknemer moet het bedrag, met rente terugbetalen.

De situatie

Een werknemer van Holland Casino heeft volgens de werkgever vanaf 1993 tot 1999 van een tussenpersoon steekpenningen aangenomen ter waarde van ruim een miljoen dollar. In een heropening van het hoger beroep komt Holland Casino met een overzicht van overboekingen op een Zwitserse bankrekening van gedaagde.

De vordering

Holland Casino vindt dat de werknemer door het langdurig aannemen van steekpenningen onrechtmatig en in strijd met goed werknemerschap heeft gehandeld. De werknemer is aansprakelijk voor de schade die het bedrijf heeft geleden. Holland Casino vordert terugbetaling van US. $ 1.084.672,65, te vermeerderen met rente.

Het verweer

De werknemer voert vrijwel geen verweer, maar geeft wel aan dat hij geen steekpenningen heeft aangenomen. Het geld op zijn Zwitserse bankrekening zou afkomstig zijn uit de nalatenschap van zijn moeder.

Het oordeel

De werknemer komt echter niet met documenten die aantonen dat het geld inderdaad uit de nalatenschap afkomstig is. Hij komt ook niet met een andere verklaring over de herkomst, samenstelling en het doel van de overgeboekte bedragen. Holland Casino voert een strafvonnis aan als bewijs. Daarin wordt de tussenpersoon schuldig verklaard aan het betalen van steekpenningen aan de betrokken werknemer. De werknemer was zelf geen partij in die strafzaak. Volgens het Hof mag de rechter aan dit bewijsstuk de bewijskracht toekennen die hem goeddunkt, ook al is het vonnis nog niet onherroepelijk. De werknemer heeft de inhoud van het vonnis niet betwist. Daarom gaat het Hof er van uit dat de stellingen van de werkgever juist zijn en dat het om steekpenningen gaat. Het Hof concludeert ook dat de werknemer onrechtmatig heeft gehandeld en ongerechtvaardigd is verrijkt. De werknemer moet het gevorderde bedrag met rente terugbetalen.

LJN BM9462
Hof Amsterdam
Strafvonnis derde als bewijs
Herroeping hoger beroep
09 februari 2010

Door mr. Ingrid Kooijman
 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.