Checklist ziekteverzuim

0

Is het beleid tegen ziekteverzuim goed geregeld in uw organisatie?

Om het ziekteverzuimbeleid in uw organisatie te beoordelen, geeft u aandacht aan:

Preventie

Preventie zorgt voor het zo goed mogelijk voorkomen van ziekte door het bestrijden van werkgebonden ziekterisico’s.

Denk hierbij aan het volgende:

 • Is er een deugdelijke registratie van het ziekteverzuim en worden deze gegevens goed geanalyseerd?
 • Is er een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) die een goed beeld geeft van de ziekmakende risico’s van werk en werkplek?
 • Is er op basis van deze RIE een plan van aanpak? Heeft de ondernemingsraad hier zijn instemming aan gegeven?
 • Worden nieuwe werknemers goed voorgelicht en geïnstrueerd over de risico’s van hun werk?
 • Vindt er regelmatig scholing of training plaats om zo goed mogelijk met risico’s en calamiteiten om te gaan?

Reactie

Begeleiding en re-integratie van zieke werknemers zijn belangrijk voor een snelle en volledige terugkeer in het arbeidsproces.

Aandacht geven aan de volgende zaken:

 • Is er een regeling over hoe te handelen bij ziekte?
 • Wordt er goed gebruikgemaakt van het controle-instrument?
 • Is er een algemeen beleid voor de re-integratie van langdurig zieken?
 • Wordt de direct leidinggevende betrokken bij de begeleiding van de zieke medewerker?
 • Wordt hij voldoende ondersteund en getraind in het voeren van verzuimgesprekken?
 • Is de privacy van de zieke medewerker voldoende beschermd?
 • Wordt de zieke medewerker betrokken bij de inspanningen die moeten leiden tot zijn terugkeer?

Creëren van draagvlak

 • Zorgen dat werknemers op de hoogte zijn van beleid en regelingen;
 • Zorgen dat ze deze van harte en volmondig accepteren;
 • Bijdragen aan verdere verbeteringen.

Betrek de volgende zaken hierbij:

 • Zijn beleid en regelingen – zowel preventief als reactief – bekend bij de werknemers?
 • Staan de werknemers achter dat beleid?
 • Staan het ziekteverzuimbeleid en de resultaten daarvan regelmatig op de agenda van het werkoverleg?
 • Zijn de werknemers tevreden over het functioneren van de medewerkers van de arbodienst?

Checklist voorbereiding verzuimgesprek

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.