Checklist WGA

1

Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt zijn er verschillende
mogelijkheden om het risico van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid te
verzekeren.

Werkgevers hebben twee mogelijkheden bij het omgaan met het risico van gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid van werknemers. De keuze ligt bij hen.

Mogelijkheid 1: het risico publiek verzekeren
Het risico van gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid kan publiek worden verzekerd bij het UWV. Het UWV betaalt dan de uitkering en zorgt voor dere-integratie van de werknemer.

Mogelijkheid 2: de werkgever wordt eigenrisicodrager WGA
(regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)
Werkgevers kunnen nadat ze een inschatting van het risico hebben gemaakt, besluiten om eigenrisicodrager WGA te worden.

Werkgevers die eigenrisicodrager willen worden, doen er goed aan hun adviseur te vragen naar de mogelijkheden. Een risicowijzer, die meer inzicht geeft in de mogelijkheden vindt u op de website van de overheid. U kunt zich aanmelden als eigenrisicodrager bij de Belastingdienst.

Kiest u als werkgever voor mogelijkheid 2 dan heeft dit de volgende gevolgen.

Voorwaarden en gevolgen voor eigenrisicodrager
Werkgevers die ervoor hebben gekozen om eigenrisicodrager te worden, zijn maximaal tien jaar verantwoordelijk voor de betaling van de WGA-uitkeringen voor hun werknemers. Daarnaast bestaat het inlooprisico; werkgevers zijn verantwoordelijk voor de betaling van reeds lopende WGA-uitkeringen van werknemers en voor eventuele toekomstige uitkeringen van werknemers die op dat moment ziek zijn. Het financiële risico als eigenrisicodrager kunnen werkgevers zelf opbrengen, maar het is ook mogelijk het risico te verzekeren bij een particuliere verzekeraar.

Bij ziekte van een werknemer
Werkgevers die eigenrisicodrager zijn, zijn verantwoordelijk voor de re-integratie van hun werknemers. Daarnaast dragen werkgevers de eerste 104 weken zorg voor de loondoorbetaling. De WGA-premie kunnen werkgevers voor maximaal 50% verhalen op hun werknemers.

Aanmelden uiterlijk 1 oktober
Werkgevers kunnen zich elk jaar dertien weken voor 1 januari of 1 juli aanmelden om eigenrisicodrager te worden. Voor dit voorjaar betekent die termijn dat werkgevers tot uiterlijk 1 april de tijd hebben om per 1 juli 2011 eigenrisicodrager te worden. Voorwaarde is dat de werkgever beschikt over een garantiestelling van een kredietinstelling of een verzekeraar.

Meer informatie
Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over het eigenrisicodrager voor de WGA worden.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Zie ook het uitgebreide WGA-ERD artikel uit 2010 dat gelukkig ook op een aantal risico’s/nadelen van het ERD-schap wijst. Bereken voordat je er aan begint het hele verhaal (bij het UWV blijven of ERD-er worden) door, niet alleen in procenten maar ook in centen. Niet alleen op korte termijn maar ook voor de toekomst (inschatting). En is dat verschil een overstap waard? Mijn oordeel: vooral als je gespaard bent gebleven en blijft van langdurig arbeidsongeschikten is het WGA-ERD-schap een overweging waard. Maar het verleden biedt nimmer garanties voor de toekomst. En helaas worden de consequenties van het WGA-ERD-er zijn geworden pas goed voelbaar als het bedrijf met een of meerdere WGA-ers geconfronteerd wordt (ook ex-werknemers). Meer info zie ook: steunpuntarbeidszaken.nl.