Checklist leeftijdsbewust personeelsbeleid

3

Werkgevers krijgen als gevolg van de vergrijzing in toenemende mate met
oudere werknemers te maken. Met een verantwoord ouderenbeleid dat rekening houdt
met de specifieke arbeidsrisico’s en wensen van deze groep, kan vroegtijdige
uitval voorkomen worden.

Regelgeving

 • Houdt het bedrijf rekening met overheidsingrijpen op het terrein van participatie van ouderen op de arbeidsmarkt?
 • Zijn de risico’s en mogelijkheden in kaart gebracht?

Raadpleging ouderen 

 • Zijn de ouderen in de onderneming betrokken bij de totstandkoming van het beleid?

Arbeidsomstandigheden

 • Wordt er voldoende rekening gehouden met de arborisico’s voor oudere werknemers?
 • Is er in de risico-inventarisatie en -evaluatie aandacht aan ouderen besteed?
 • Controleert de bedrijfsarts regelmatig of de psychische en fysieke belasting van oudere werknemers nog in de juiste verhouding staat tot hun belastbaarheid? 
 • Is aanpassing van de werkplek nodig?
 • Zijn er speciale rustkamers nodig?

Arbeidsvoorwaarden

Maakt het bedrijf gebruik van de mogelijkheden om aangepaste arbeidsvoorwaarden te bieden op het gebied van:

 • Scholing en opleiding?
  • Wordt ouderen voldoende de mogelijkheid geboden om hun kennis op peil te houden?
  • Is er gekeken naar de verschillende financiële aspecten van scholing en opleiding?
 • Loopbaanbegeleiding?
  • Vinden er geregeld functioneringsgesprekken plaats?
  • Zijn er goede afspraken gemaakt met collega-ondernemers over het uitwisselen van werknemers?
  •  Kan er externe deskundigheid bij de loopbaanbegeleiding worden ingehuurd?
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden?
 • Ontslag- of uittredingsregelingen?
  • Is er bij maatregelen op dit gebied ook voldoende rekening gehouden met de kosten?
 • Is er gedacht aan maatregelen op het gebied van vrije tijd?
 • Zijn de arbeidstijden aangepast aan de oudere werknemer?

Uittreden

 • Zijn er goede afspraken gemaakt over het salaris bij het afbouwen van de functie?
 • Zijn er goede afspraken over uittredingsregelingen en pensioen gemaakt?
 • Is de financiering in orde?
Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

3 reacties

 1. L??on Algra op

  Fraai om te zien dat er een checklist voor werkgevers bestaat om eens stil te staan bij oudere werknemers. Nog beter – en dat werkt in communicatieve zin – is om de werkgever te laten nadenken over leeftijdsbewust management, maar ook de beoogde medewerker eens te interviewen. Hiervoor heb ik de beschikking over een eigen scan, waardoor je in positieve zin daarover met elkaar in gesprek raakt, en ook daadwerkelijk iets kunt gaan ondernemen op het gebied van leeftijdsbewust personeelsbeleid. Niet alleen nadenken, maar ook doen, helpt de medewerker in uw bedrijf of organisatie.

 2. Beste Algra,

  Is het mogelijk voor mijn om die sccan van jou te gebruik?

  M.v.G

 3. Marjan van Kaathoven op

  Dag Algra,
  Ik ben ook zeer benieuwd naar je scan.
  kun je me die sturen?
  Dank je