Checklist arbojaarverslag

0

Hoewel het arbojaarverslag niet meer verplicht is, kan het wel degelijk nog handig zijn om er een op te stellen. Vier aandachtspunten bij het opstellen van een arbojaarverslag.

1. Onderwerpen

In de oude Arbowet waren de volgende onderdelen verplicht in het arbojaarverslag (bij een organisatie van 100 werknemers of meer) te behandelen:

  • het gevoerde arbo- en verzuimbeleid en de wijzigingen daarin;
  • de manier waarop werkgever, werknemers, arbodienst en andere (arbo)deskundige diensten hebben samengewerkt;
  • de manier van voorlichting en onderricht en de begeleiding van jeugdige werknemers;
  • de maatregelen naar aanleiding van ongevallen of beroepsziekten;
  • de door de werknemers gemelde gevaren;
  • de aanwijzingen en eisen van de Inspectie SZW en wat daarmee is gedaan;
  • het aantal ongevallen en het arbeidsverzuim.

2. Evaluatie

Zowel het arbojaarplan als het verslag zijn uit de Arbowet geschrapt omdat ze zijn ondervangen door het plan van aanpak bij de RI&E. Daarin staat immers welke risico’s moeten worden aangepakt. Een evaluatie van het plan van aanpak levert in wezen een arbojaarverslag op. Het is niet onverstandig om dit plan van aanpak aan het begin of einde van het jaar te evalueren en opnieuw scherp te stellen. Daarnaast zijn er onderwerpen die niet in het plan van aanpak staan, maar wel van groot belang zijn. Denk aan verzuimcijfers, vitaliteitsbeleid en de stand van zaken rondom de arbocatalogus. Dit is zeker de moeite waar om op te nemen in een arbojaarverslag.

3. Doel en doelgroep

Een arbojaarverslag hoeft geen lijvig boekwerk te zijn. Misschien is een paar pagina’s wel voldoende. Het jaarverslag moet wel van toegevoegde waarde zijn. Denk bij het opstellen eerst na over doel en doelgroep. Het ligt voor de hand om het document op te stellen voor de directie of bestuur. Op die manier laat de arboprofessional zien wat hij afgelopen jaar op arbogebied heeft bereikt voor de organisatie. Dit kan nuttig zijn om het budget voor volgend jaar te handhaven of om juist om meer ruimte te vragen. Een andere goede reden om een jaarverslag op te stellen is om werknemers meer te betrekken bij het arbobeleid. Het doorspitten van de RI&E is niet zo aantrekkelijk voor werknemers. Een bondig overzicht in de vorm van een jaarverslag wellicht wel.

4. Plannen

In het jaarverslag is het nuttig om ook alvast een blik vooruit te werpen. Wat zijn de plannen voor volgend jaar? Dit is voor bovengenoemde doelgroepen ook weer bijzonder nuttig. Werknemers zien waar de focus op arbogebied komt te liggen en kunnen daar alvast rekening mee houden. Het opstellen van een jaarverslag kan de directie overtuigen om extra budget beschikbaar te stellen om de plannen voor 2014 te realiseren. Aan de hand van de plannen voor komend jaar, kan volgend jaar weer makkelijk een nieuw jaarverslag worden gemaakt.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.