Checklist: aanpakken te hoge werkdruk

1

Een (te) hoge werkdruk zorgt in Nederland nog voor een grote mate van verzuim. In totaal hebben 2,7 miljoen Nederlandse werknemers te maken met hoge werkeisen wat resulteert in 1,7 miljoen verzuimdagen. Een goede aanpak tegen een hoge werkdruk is daarom noodzakelijk.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een aantal actiepunten op een rij gezet voor een goed werkdrukbeleid:

 • Maak een RI&E met aandacht voor werkdruk

  Elke werkgever is verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie met plan van aanpak te maken. Een goede RI&E laat zien welke groepen werknemers of functies risico lopen op een te hoge werkdruk én waar en wanneer dat risico zich vooral voordoet

 • Doe verdiepend onderzoek

  Wat zijn de oorzaken van de hierboven genoemde risico’s? Het is de bedoeling dat minstens de helft van de medewerkers meedoet aan dit onderzoek.

 • Maak een plan van aanpak met maatregelen tegen te hoge werkdruk

  In dit plan moet worden beschreven welke maatregelen er genomen worden om eerdergenoemde risico’s aan te pakken en binnen welk termijn dit gebeurt. Het plan is een verplicht onderdeel van RI&E

 • Voer de maatregelen uit
 • Evalueer de maatregelen minimaal één keer per anderhalf jaar

  Bekijk welk effect de maatregelen hebben gehad. Wellicht moet het beleid hierop aangepast worden.

 • Geef de medewerkers voorlichting over te hoge werkdruk en de maatregelen daartegen

  Een goede voorlichting gaat onder andere op specifieke situaties van medewerkers in, bespreekt de maatregelen tegen de risico’s en maakt duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de maatregelen.

Het ministerie van SZW heeft een online tool ontwikkeld waarmee werkgevers kunnen checken of zij genoeg doen aan psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Bron: Rijksoverheid.nl

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

 1. Gerard Molenkamp op

  Hoeveel werkgevers voeren deze actiepunten uit? Wat zijn inmiddels de resultaten? Wie controleert werkgevers op de uitvoering van deze actiepunten? Op papier klopt het allemaal wel, maar wat er in de praktijk mee gebeurt en wat het effect daarvan is op de verzuimdagen. Dat is pas echt boeiend.