Burn-out veroorzaakt door werk. Werkgever moet schade vergoeden

0

Dat een werknemer karaktertrekken bezit die de kans op een burn-out vergroten, betekent niet dat de werkgever niet verantwoordelijk is voor een gezonde hoeveelheid werk. Die zorgplicht blijft bestaan.

De situatie

Een werkneemster raakt in 1999 arbeidsongeschikt met klachten die wijzen in de richting van een burn-out. Halverwege 2000 krijgt de werkneemster een volledige WAO-uitkering en een jaar later wordt ze door haar werkgever met toestemming van het CWI ontslagen.

Bij de kantonrechter

De werkneemster vindt dat de werkgever verantwoordelijk is voor haar burn-out. Hij heeft zich niet aan zijn zorgplicht gehouden. De kantonrechter heeft na het horen van een aantal werknemers van het bedrijf geoordeeld dat de burn-out klachten inderdaad zijn veroorzaakt door het werk. Maar de werkgever heeft zijn zorgplicht niet geschonden.
Zowel de werkneemster als de werkgever gaan in hoger beroep. De werkneemster vordert wederom schadevergoeding en een voorschot daarop van € 20.000,-.
De werkgever vindt dat de persoonskenmerken van de werkneemster de oorzaak zijn van de burn-out klachten en niet het werk.

Het oordeel in hoger beroep

Het hof is het met de kantonrechter eens dat de klachten door het werk zijn veroorzaakt. Maar het hof oordeelt dat de werkgever zijn zorgplicht wel heeft geschonden omdat hij geen maatregelen heeft getroffen.
Uit de verklaringen van getuigen is onder andere gebleken dat het takenpakket vanaf 1997 te zwaar was en dat de werkneemster er niet 40 uur maar 60 uur per week voor nodig had om alles gedaan te krijgen. Naast haar eigen functie had de werkneemster ook een fors aantal extra werkzaamheden. De werkgever heeft onder meer tegengeworpen dat de werkneemster ook zelf schuld had aan haar burn-out. Haar persoonlijke eigenschappen als hard werkend, perfectionistisch, moeite hebben met nee zeggen en mogelijke privéomstandigheden zijn mede de oorzaak van haar uitval.
Maar volgens het hof sluit dat de aansprakelijkheid van de werkgever (art. 7:658 lid 2) niet uit. De werkgever kende de valkuilen van de werkneemster uit eerdere functionerings- en beoordelingsgesprekken. De werkgever had de balans in de werkweek moeten bewaken en er niet zonder meer vanuit moeten gaan dat geen bericht goed bericht was.
Het hof acht het feit dat de werkneemster ook nog werkzaamheden deed terwijl zij ziek thuis zat afkeurenswaardig.
De werkgever moet het gevraagde voorschot op de schadevergoeding betalen. De totale schade wordt in een aparte procedure bepaald. In die procedure zal ook aan de orde komen in hoeverre de persoonlijke kenmerken van de werkneemster reden zijn om de schadevergoeding te matigen.

LJN BO4408
Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch
Burn-out klachten veroorzaakt door werk
Hoger beroep
9 november 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees ook:
> ‘Werkgever mag zich bemoeien met mentale problemen werknemers’
> Burn-out door perfectie: werkgever niet aansprakelijk

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.