Boeteoverzicht bij onvoldoende re-integratie-inspanningen

0

Bij een WIA-aanvraag moet de werkgever een re-integratieverslag opstellen,
zodat UWV de re-integratie-inspanningen kan beoordelen. Zijn deze onvoldoende,
dan kunnen sancties het gevolg zijn. In deze checklist staat welke straf
bij welke vorm van nalatigheid hoort.

Beperkte nalatigheid

(4 maanden verlengde doorbetaling)

 • niet optreden tegen onvoldoende medewerking van de werknemer.

Ernstige nalatigheid

(6 maanden verlengde loondoorbetaling)

 • onvoldoende rekening houden met de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer;
 • geen maatregelen treffen om de werknemer in staat te stellen zijn eigen werk te hervatten;
 • te weinig doen om de werknemer in staat te stellen om – desnoods bij een andere werkgever – passende arbeid te verrichten;
 • ten onrechte aannemen dat de werknemer op medische gronden niet herplaatsbaar was en om die reden geen poging tot re-integratie doen.

Grove nalatigheid

(9 maanden verlengde loondoorbetaling)

 • niet of nauwelijks actie ondernemen om de werknemer terug te laten keren in zijn eigen werk;
 • geen of nauwelijks actie ondernemen om de werknemer ander passend werk te laten doen;
 • verzuimen om passend werk bij een andere werkgever mogelijk te maken, als er in het eigen bedrijf geen kansen op vervangend werk bestaan.

Uiterste nalatigheid

(1 jaar verlengde loondoorbetaling)

 • ook na aanmaning door UWV geen re-integratieverslag inleveren;
 • een onvolledig verslag na vermaning niet aanvullen;
 • een herstelde werknemer niet in de gelegenheid stellen om zijn werk te hervatten;
 • de werknemer niet de mogelijkheid bieden passend werk te gaan doen, terwijl dit in het bedrijf wel voorhanden was;
 • een re-integratieverslag inleveren waaruit duidelijk blijkt dat er nauwelijks werk is gemaakt van de re-integratieverplichtingen.
Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.