Best practice: messinggieterij investeert in gedragsverandering

0

In messinggieterij LDM is het zwaar werken en de risico’ s zijn groot. De werknemers moeten elk incident melden. Zelfs een klein brandwondje. ‘Veilig en gezond werken kan alleen als mensen zich verantwoordelijk gedragen.’

Aan het woord is arbocoördinator Hans van Dugteren.
Orde en netheid. Dat is het eerste wat opvalt als je bij messinggieterij LDM naar binnen wandelt. Weinig stof, geen rommel of materiaal dat rondslingert. Arbocoördinator Hans van Dugteren vertelt dat het bedrijf altijd al serieus bezig was met veilig en gezond werken. Sinds 2006 is het veiligheidsniveau echter naar een hoger plan getild. Aanleiding is een ernstig incident waardoor de arbo-aanpak in een stroomversnelling raakt. Vanaf dat moment gaat alle aandacht naar gedrag van medewerkers. ‘Gedrag is ontzettend moeilijk te veranderen. Het duurt jaren en je moet er blijvend mee bezig zijn. Met alleen beschermingsmiddelen en instructies ben je er gewoonweg niet. Collega’s moeten elkaar durven aanspreken.’

Hoe zorg je voor gedragsverandering?

De hamvraag is: hoe krijg je die gedragsverandering voor elkaar? Van Dugteren: ‘Dat begint in de top van het bedrijf: het management  overtuigd van de noodzaak  maakt in samenspraak met de ondernemingsraad plannen en afspraken. Niet alleen over voorlichting en instructie, maar ook over sancties. Eigenlijk moet je mensen opnieuw opvoeden. Klinkt misschien vreemd, maar daar hoort straffen en belonen ook bij.’ Bij LDM krijgen medewerkers die zich niet aan de afspraken houden een officiële waarschuwing. ‘Die regels gelden echt voor iedereen. We zijn daar glashelder over.’ Ook werkt het bedrijf met een beloningssysteem. ‘Werknemers die een ongewenste situatie signaleren (een SOS, red.), moeten dit melden. De beste SOS belonen we met een geldbedrag.’ Daarnaast is er een 100-dagen-ongevalvrij-bonus.

Constructief

Veilig werken en incidenten melden is stap één. Vervolgens moeten mensen elkaar aanspreken en corrigeren. Het is logisch dat leidinggevenden dit doen, maar hoe krijg je medewerkers zo ver? ‘We hebben mensen hierin getraind: hoe spreek je elkaar op een constructieve manier aan?’, vertelt Van Dugteren. ‘Als je dat nooit gedaan hebt, is dat echt lastig en je moet er voortdurend op blijven hameren.’ Voortdurend uitleggen, veel trainen, grenzen stellen en het thema hoog op de agenda houden. ‘Het is een organisch proces dat nooit ophoudt en waar je iedereen bij moet betrekken. Elk jaar maken we nieuwe plannen op basis van ervaringen en de RI&E.’

Sectoraanpak metaal

De metaalsector staat bekend om de grote arbeidsrisico’s. Zo is de sector ‘goed voor’ 40 procent van de meldingen van beroepsziekten. Daarom maakt de Inspectie SZW in 2011 in de sectoraanpak Metaal (2011-2014) afspraken over veilig en gezond werken. Bijzondere aandacht gaat uit naar de gieterijen: binnen de metaalsector een uiterst risicovolle subsector, onder meer vanwege het werken met en rond grote pannen met vloeibaar metaal. In 2011 kregen deze bedrijven van de Inspectie bijzondere aandacht. Najaar 2014 vormen de gieterijen het onderwerp van een speciaal project, omdat de Inspectie op basis van de inspecties in 2011 vaststelt dat het veiligheidsbewustzijn beter kan.

Ook op het Landelijk ArboCongres wordt aandacht besteed aan veilig werken. Meer informatie >

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.