‘Bedrijven weren chronisch zieken en ouderen’

1

Het CDA vreest dat bedrijven geen mensen met een zwakke gezondheid of ouderen meer in dienst durven nemen omdat ze opdraaien voor het risico van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Dat zei Kamerlid Pieter Heerma woensdag in een debat met minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken. Heerma wees erop dat werkgevers twee jaar lang het loon van een ziek personeelslid moeten doorbetalen.

Om dat te voorkomen, selecteren bedrijven steeds strenger ,,aan de poort”: ze nemen geen mensen meer aan met wie ze een risico lopen.

Actieplan D66
Asscher verwees naar een onderzoek dat hij laat doen naar de knelpunten die bedrijven ervaren om personeel in dienst te nemen. Dat is eind dit jaar af, verwacht hij.

D66-Kamerlid Steven van Weyenberg vroeg aandacht voor de arbeidsmarktpositie van een specifieke groep, namelijk mensen die kanker hebben gehad. Zij komen moeilijk weer aan de slag en kunnen zich lastig verzekeren. D66 presenteerde afgelopen weekend een actieplan voor deze groep. Zij moeten onder meer gebruik kunnen maken van een speciale polis, waaruit de overheid een uitkering kan betalen als ze weer ziek worden.

Asscher zal de D66-voorstellen bestuderen en komt daarna met een reactie, zegde hij toe.

Collectieve schadevergoedingsregeling
PvdA-Kamerlid Grace Tanamal vroeg Asscher om in gesprek te gaan met de FNV over een plan van de vakcentrale om collectieve schadevergoedingsregeling op te zetten voor mensen die door hun beroep ziek zijn geworden. Volgens de FNV zijn er voor hen nu geen goede voorzieningen. Asscher zei de zorgen van de sociale partners te delen. Hij gaat het gesprek met hen aan.

Bron: ANP

Lees ook: Meer onderzoek nodig naar werkgeversprikkels ziekte en arbeidsongeschiktheid

Lees meer over:

Over Auteur

1 reactie

  1. Jos van Calsteren op

    Ik ben het niet altijd met het CDA eens, maar nu wel! Ik kom in mijn dagelijkse praktijk als HR Consultant MKB regelmatig kleine ondernemers tegen die inderdaad geen personeel meer aannemen waar ook maar de lucht van een verhoogd ziekterisico aan hangt. En er zijn er ook die om die reden helemaal geen personeel meer in dienst willen nemen en dan maar hun toevlucht nemen tot payrolling of uitzenden. De winkelier die bijna failliet gaat omdat de eerste werkneemster die hij aannam ziek werd en hij haar twee jaar moest doorbetalen kan erover meepraten. Misschien kan Den Haag eens stoppen met alleen maar vanuit de grote getallen te denken.