Bedrijfsongeval. Geen bewuste roekeloosheid wel eigen verantwoordelijkheid werknemer

0

Een werknemer raakt gewond door een actie die ieder weldenkend mens zou hebben vermeden. Er was geen sprake van bewuste roekeloosheid maar toch was de werkgever niet aansprakelijk voor de schade van de werknemer.

Onverantwoord gedrag telt volgens de kantonrechter ook mee bij het beantwoorden van de vraag of de werkgever voldaan heeft aan zijn zorgplicht.

De situatie

Een bakker die al vier jaar in dienst is van een bakkerij raakt gewond bij het verplaatsen van een  machine van 1.80 hoog en 200 kilo zwaar. Het apparaat kantelde tijdens het verplaatsen en viel op de werknemer. Die was op dat moment alleen in bakkerij maar de werkgever was in het woonhuis er naast en, zoals gebruikelijk, beschikbaar voor vragen en hulp. De werknemer had geen opdracht gekregen om de machine te verplaatsen.

De vordering en het verweer

De werknemer wil onder andere een verklaring voor recht dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die hij door het ongeval heeft geleden. Daarnaast vordert hij vergoeding van die schade.

De werkgever stelt dat hij voldoende maatregelen had getroffen om schade te voorkomen. De werknemer had zonder de machine te verplaatsen gewoon zijn werk kunnen doen.

Het oordeel

Een werkgever moet maatregelen nemen die nodig zijn om ongevallen op de werkplek te voorkomen. De kantonrechter stelt vast dat de werknemer gewoon zijn werk had kunnen doen zonder de machine te verplaatsen. Er was geen sprake van bewust roekeloosheid, maar de werknemer had wel een eigen verantwoordelijkheid. Hij werkte al 4 jaar in de bakkerij en er mocht om die reden voorzichtigheid van hem verwacht worden.

Er was geen extra waarschuwing nodig over het verplaatsen van de machine omdat het risico van het verplaatsen bij ieder weldenkend mens bekend kon zijn vanwege de omvang en het gewicht en de constructie van de machine. De werkgever is niet aansprakelijk voor de schade van het ongeval.
De kantonrechter wijst de vorderingen van de werknemer af.

Bewuste roekeloosheid, een loze bepaling?

De kantonrechter bestempelt in de uitspraak de bepaling over bewuste roekeloosheid als een loze bepaling. De aansprakelijk van de werkgever voor de schade die de werknemer oploopt tijdens het werk kan vervallen als hij kan aantonen dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer (art. 7:658 lid 2 BW). De kantonrechter gaf aan dat de kans op een geslaagd beroep op die bepaling zeer klein is omdat de uitleg die de Hoge Raad geeft aan dit begrip zeer beperkt is.

Zo beperkt dat het vrijwel ondoenlijk is voor de werkgevers om aan te tonen dat de werknemer bewust roekeloos heeft gehandeld.

LJN BK6597
Kantonrechter Assen
Artikel 7:658 BW
Eerste aanleg
18 november 2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.