Asbestregels niet goed toegepast

0

De regels voor het verwijderen van asbest, die sinds begin 2012 strenger zijn, worden niet goed toegepast. Dit komt doordat certificerende en keurende instellingen terughoudend zijn met het opleggen van sancties.

Dat heeft de Inspectie SZW bekendgemaakt.

De regels zijn in 2012 aangescherpt om de veiligheid van personen die werkzaam zijn bij asbestbedrijven meer te garanderen. Certificerende en keurende instellingen hebben een centrale rol bij het controleren van de juiste toepassing van de regels. De Inspectie SZW constateert echter dat het aantal opgelegde sancties sinds invoering van de nieuwe regels fors is gedaald. Zo werden in 2011 door de zes instellingen nog 1470 sancties opgelegd, in 2012 bedroeg dit 720 sancties. Volgens de certificerende en keurende instellingen komt dit doordat certificaathouders de regels beter zijn gaan naleven. De Inspectie SZW herkent zich niet in dit beeld. De Inspectie heeft zelf ook controles uitgevoerd en daarbij is het percentage waarbij handhavend is opgetreden gestegen.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.