Arbodienst hoeft wens werkgever niet op te volgen

0

Een werkgever vindt dat de arbodienst aansprakelijk is voor de schade het bedrijf heeft geleden. De arbodienst zou de re-integratie van een werknemer belemmerd hebben door aan de werkgever en werknemer verschillende informatie te geven. Verder heeft de arbodienst geen rekening gehouden met bepaalde wensen van de werkgever. De rechter oordeelt dat er geen sprake was van tegenstrijdige berichtgeving, en dat een arbodienst juist een onafhankelijk oordeel moet geven.

De situatie

Een secretaresse meldt zich half april, na een functioneringsgesprek ziek. De arboarts oordeelt na een gesprek met haar en dat de werkneemster verzuimt wegens psychische klachten die een reactie zijn op het werk. Op dat moment is ze vermindert belastbaar, en door de verstoorde arbeidsrelatie ongeschikt voor haar eigen werk. De arboarts adviseert een time-out van twee weken, een gesprek tussen de werkgever en de werknemer, eventueel samen met een mediator. Hij meent dat de medische weg een versluiering is van het arbeidsconflict. De werkgever en de werknemer moeten proberen er samen uit te komen.

De werkgever probeert een gesprek te organiseren met de werkneemster maar die belemmert dat. Daarnaast meldt de werkgever bij de arbodienst het niet eens te zijn met het advies om een mediator in te schakelen. Na de time-out heeft de arboarts, samen met een senior arts, nog een gesprek met de werkneemster. Zij concluderen dat de werkneemster niet ongeschikt is vanuit medische beperkingen maar dat zij vanuit medisch preventief oogpunt pas aan de slag kan als het conflict is opgelost.

Het conflict tussen werkgever en werknemer escaleert. De arbeidsovereenkomst wordt per 1 augustus 2008 ontbonden.

De vordering en het verweer

De werkgever stelt de arbodienst aansprakelijk voor de kosten van de mediation, de salariskosten van de werkneemster en gederfde inkomsten van werkgever en werkneemster.

De werkgever baseert de vordering op wanprestatie, subsidiair op onrechtmatige daad van de arbodienst. De re-integratie is door de arbodienst belemmerd en beïnvloed. De arbodienst zou gezegd hebben dat de werkneemster ziek was terwijl zij dat niet was. Verder heeft de arbodienst een uitdrukkelijk wens van de werkgever om eerst een gesprek te voeren voordat eventuele mediation werd gestart, genegeerd.

De arbodienst voert aan het advies is gebaseerd op een professionele standaard, de STECR werkwijzer. Daarnaast heeft de arts heeft ook niet gezegd dat de werkneemster niet ziek was maar dat werkhervatting zou kunnen leiden tot ziekte. Tot slot voert de arbodienst aan dat er geen norm bestaat die aangeeft dat de arbodienst eerst een onderling gesprek tussen werkgever en werknemer moet adviseren voordat er mediation wordt geadviseerd.

Het oordeel

De arbodienst heeft volgens de rechtbank geen tegenstrijdige informatie gegeven. De werkneemster heeft de arts misschien verkeerd begrepen maar er is niet aangetoond dat de arbodienst tegen de werkneemster iets anders heeft gezegd dan tegen de werkgever.

Verder oordeelt de rechtbank dat er geen regels zijn die aangeven dat de arbodienst moet handelen zoals de (betalende) opdrachtgever dat verlangt. Het is juist de taak van de arbodienst om een onafhankelijk oordeel te geven.

De rechtbank ziet ook geen causaal verband tussen de gevorderde schadevergoeding en verweten gedragingen aan de zijde van de arbodienst. De rechtbank wijst de vordering daarom in zijn geheel af.

LJN BK2110
Rechtbank Utrecht
Schadevergoeding wegens wanprestatie/onrechtmatige daad
Eerste aanleg
04 november 2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.