Arbocatalogus

0

In de Arbowet wordt gewerkt met arbocatalogi. In een arbocatalogus worden de verschillende manieren beschreven waarop werkgevers kunnen voldoen aan de doelvoorschriften die de overheid stelt.

Een arbocatalogus wordt opgesteld door de branche of grote bedrijven. Dit is echter niet verplicht. In de arbocatalogus staan de verschillende manieren waarop organisaties kunnen voldoen aan de doelvoorschriften die de overheid in de Arbowet stelt. De arbocatalogus moet alle risico’s die in een sector voorkomen behandelen. Er moeten tips, oplossingen, praktische handleidingen en hulpmiddelen in staan voor elk risico en hoe het weg te nemen is.

De verantwoordelijkheid voor het opstellen en bekendmaken van de arbocatalogi ligt bij de werkgevers en werknemers. De overheid verwacht dat vooral branches een arbocatalogus zullen opstellen. In dat geval maken organisaties van werkgevers en werknemers – de sociale partners – de catalogus. Daarnaast mag ook ieder bedrijf een eigen arbocatalogus opstellen, eventueel als aanvulling op de branchecatalogus.

Toetsing Arbocatalogus

Arbocatalogi worden niet uitgebreid getoetst. Ze zijn ten slotte de verantwoordelijkheid van de sociale partners of bedrijven en zijn bovendien niet verplicht. Omdat de Arbeidsinspectie de catalogi gebruikt bij controles, toetst de inspectie wel of de totstandkoming goed is verlopen en of de catalogus voldoet. Hierbij wordt gelet op de volgende punten:

  • Is beschreven voor welk werkgebied (branche/groep bedrijven) de catalogus is bedoeld?
  • Vertegenwoordigen de opstellers de werkgevers en werknemers in dit werkgebied?
  • Is de catalogus beschikbaar voor en bekend onder werkgevers en werknemers?
  • Wordt bij navolging van de catalogus voldaan aan de doelvoorschriften, is de catalogus begrijpelijk, logisch en niet in strijd met de wet?
Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.