Arbeidstijdenwet: een overzicht

1

In de Arbeidstijdenwet staat hoe lang uw werknemers per dag en per week
mogen werken en wanneer zij recht hebben op pauze of rusttijd. Die regels zijn
er met het oog op gezondheid, veiligheid en welzijn, maar ook om werk, privé en
zorgtaken te kunnen combineren.

De regels gelden voor werknemers van achttien jaar en ouder. Voor jongeren tot achttien jaar gelden aparte regels. Op 1 april 2007 is een nieuwe Arbeidstijdenwet in werking getreden. Is de cao na deze datum nog geldig, dan blijven voor u de regels uit de oude wet gelden tot uiterlijk 1 april 2008.
 

     Norm
Rusttijden  Dagelijkse rust  11 uur (aaneengesloten)
(1x per week: 8 uur, indien noodzakelijk i.v.m. aard arbeid of bedrijfsomstandigheden)
  Wekelijke rust 36 uur (aaneengesloten) óf 72 uur per 14 dagen (te splitsen in stukken van minimaal 32 uur)
Pauze Bij > 5,5 uur arbeid per dienst 30 minuten (eventueel 2 x 15 minuten)
 

Bij > 10 uur arbeid per dienst

 45 minuten (eventueel 3 x 15 minuten)
  Bij > 5,5 uur arbeid per dienst 15 minuten *
Zondagrust Zondagsarbeid

Geen arbeid op zondag, tenzij: 
– in overeenstemming met de aard van de arbeid én bedongen
of
– noodzakelijk i.v.m. aard arbeid of bedrijfsomstandigheden
– overeengekomen met OR (bij ontstentenis: belanghebbende werknemers)
– individuele instemming

  Vrije zondagen

13 (per 52 weken) elk ander aantal*, mits individuele instemming indien minder dan 13 vrije zondagen per jaar

Arbeidstijd Per dienst 12 uur
  Per week  60 uur
 

Per week per 4 weken

Gemiddeld 55 uur *
  Per week per 16 weken Gemiddeld 48 uur

Nachtarbeid
nachtdienst: > 1 uur arbeid tussen 00:00 en 06:00 uur

Arbeidstijd per dienst

10 uur

12 uur, mit:
– rust na dienst 12 uur
– 5 x per 2 weken
– max. 22 x per 52 weken

  Arbeidstijd per week

40 uur (per 16 weken), indien = 16 x per 16 weken arbeid in nachtdienst

  Rusttijd na nachtdienst
geldt voor nachtdiensten eindigend ná
02:00 uur
 14 uur (1 x per week: 8 uur, indien noodzakelijk i.v.m. aard arbeid of bedrijfsomstandigheden)
  Rusttijd na = 3 nachtdiensten 46 uur
  Max. lengte reeks
geldt als minimaal één van de diensten uit de reeks een nachtdienst is
 
7 of 8*
 

Max. aantal
geldt voor nachtdiensten eindigend ná
02:00 uur

– 36 nachtdiensten per 16 weken, of
– 140 nachtdiensten per 52 weken*, hetzij
– 38 uur tussen 00:00 en 06:00 uur per 2 aaneengesloten weken*

Consignatie Consignatieverbod  – 14 consignatie-vrije dagen per 4 weken
– 2 x 2 dagen per 4 weken noch consignatie, noch arbeid
– geen consignatie 11 uur vóór en 14 uur ná een nachtdienst
  Arbeidstijd per 24 uur 13 uur
 

Arbeidstijd per week i.g.v. nachtelijke consignatie
geldt indien per
16 weken 16x
of meer consignatie wordt opgelegd
tussen 00:00
en 06:00 uur

– gemiddeld 40 uur (per 16 weken), of
– gemiddeld 45 uur (per 16 weken), mits:
o 8 uur onafgebroken  rust vóóraanvang nieuwe dienst
(i.g.v. laatste oproep tussen 00:00 en 06:00 uur), hetzij
o gedurende 8 uur onafgebroken rust in de 18 uur volgend op 06:00 uur (als laatste oproep tussen 00:00 en 06.00 uur plaatsvond en direct gevolgd wordt door een nieuwe dienst)

* Bij collectieve regeling

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. m.hellingman op

    Ik zou graag het overzicht willen ontvangen aangevuld met medewerkers 15
    16 en 17
    18 jaar en ouder

    vr. dank