Arbeidsinspectie richt blik op politie

0

De Arbeidsinspectie wil weten of eerder gemaakte afspraken om de werkomstandigheden bij de politie te verbeteren ook echt effect hebben.

Tot en met november worden de werktijden en -omstandigheden bij de korpsen gecontroleerd, zo kondigt de inspectie dinsdag aan.

In 2009 noemde de Arbeidsinspectie het zorgelijk dat een flink aantal van de 26 politiekorpsen te weinig deed om agressie en geweld tegen hun agenten te voorkomen of te beperken, ook al omdat het aantal incidenten en de ernst ervan toenamen. Ook overtraden tien korpsen ondanks herhaalde inspecties en afspraken de regels voor werk- en rusttijden. Te lange werktijden brengen risico’s met zich mee voor agenten, luidde de conclusie van de Arbeidsinspectie toen. De Raad van Korpschefs en het ministerie van Binnenlandse Zaken namen diverse maatregelen en de Arbeidsinspectie bekijkt nu of dat resultaat heeft op de werkvloer.

Tegen korpsen die afspraken niet nakomen, gaat de dienst nu strenger optreden. Overbelasting en vermoeidheid zorgen ervoor dat mensen minder alert zijn, is de boodschap ook nu. ,,De kans op fouten wordt dan snel groter. Het politievak is niet zonder gevaar en dan moeten agenten fit aan de slag gaan”, stelt Marga Zuurbier, directeur Arbo van de Arbeidsinspectie.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.