Arbeidsinspectie mag administratie in beslag nemen bij vermoeden onderbetaling

0

Binnenkort mag de Arbeidsinspectie de administratie van een werkgever in beslag nemen bij een vermoeden van onderbetaling.

Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel dat dit regelt aan de Tweede Kamer aangeboden.

Een van de taken van de Arbeidsinspectie is om te controleren of werkgevers minimaal het wettelijk minimumloon en de verplichte vakantiebijslag betalen. De Arbeidsinspectie mag momenteel de administratie van werkgevers al inzien. Ook kan de inspecteur de administratie meenemen om te kopiëren. Als werkgevers niet meewerken, kan er een proces-verbaal worden opgemaakt. Wordt de Wet arbeid vreemdelingen overtreden dan kan de Arbeidsinspectie ook nu al de administratie in beslag nemen. De wetswijziging maakt inbeslagname van de administratie nu ook mogelijk bij een vermoeden van een overtreding van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Meer informatie: Website ministerie van SZW »

Lees ook eens:
Nieuwe en/of gewijzigde wetgeving per 1 juli 2010 »
• Donner vereenvoudigt regels werkgevers »
Eindejaarstips voor de administratie »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.