Arbeidsinspectie beboet politie

2

De Inspectie SZW, voorheen de Arbeidsinspectie, heeft diverse politiekorpsen beboet. Deze korpsen zijn de afgelopen jaren bij herhaling in de fout gegaan als het gaat om bescherming van agenten tegen agressie en geweld.

Ook komt het nog te vaak voor dat dienders te lange diensten draaien en onvoldoende rust wordt geboden. Het risico bestaat dat politiemensen hierdoor overbelast raken of minder alert zijn.

Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd onderzoek van de Inspectie SZW; vorig jaar nog de Arbeidsinspectie geheten. Inspecteurs van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn al jaren kritisch over de arbeidsomstandigheden bij de politie. Vorig jaar is gericht bij korpsen gecontroleerd om te onderzoeken of gemaakte afspraken om de werkomstandigheden te verbeteren ook effect hadden.

Volgens de inspectiedienst is er wel meer aandacht voor werktijden en wordt ook meer gedaan tegen agressie en geweld, maar is het onvoldoende en worden regels nog te vaak overtreden. De meeste overtredingen hebben te maken met een te korte rusttijd en diensten langer dan twaalf uur. Ook worden politiemensen onvoldoende getraind om met agressie en geweld om te gaan.

Inspecteurs hebben vorig jaar bij 13 van de 26 politiekorpsen gecontroleerd op arbeidstijden en bij alle 13 werden er overtredingen geconstateerd. In totaal ging het om 1123 overtredingen. Negen korpsen kregen een boete opgelegd, omdat daar bij eerdere inspecties in 2009 dezelfde overtredingen waren gezien.

Bij negen korpsen is vorig jaar gekeken naar de bescherming van personeel tegen agressie en geweld en bij alle negen zijn overtredingen geconstateerd. In totaal ging het om 48 overtredingen. Drie korpsen kregen een boete, omdat deze bij de controles in 2009 ook al tekort schoten met training en registratie van geweldsincidenten.

De politiebonden ACP en NPB zeggen niet verrast te zijn door de uitkomst. ,,Wel erg teleurgesteld. Er is jarenlang beterschap beloofd, maar er is weinig verbetering in gekomen. We geloven niet meer in verbetering”, aldus voorzitter Gerrit van de Kamp (ACP). Volgens hem brengt de politie als werkgever de ,,veiligheid en gezondheid van politiemensen in gevaar”.

Volgens Van de Kamp voelen politiemensen zich in de steek gelaten. Hij zegt zich met de leden te beraden op mogelijkheden om de werkgever aansprakelijk te stellen.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties