Agressie en geweld op de werkvloer

0

Ook al treffen organisaties in de publieke sector maatregelen om agressie en geweld op de werkvloer te beteugelen, voldoen deze toch niet genoeg aan de wet.

Organisaties in de publieke sector hebben aandacht voor agressie en geweld. Ze treffen allerlei maatregelen om hun medewerkers tegen deze risico’s te beschermen. Dat constateerde de Inspectie SZW bij een controle van locaties van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Raad voor de Kinderbescherming, de Reclassering Nederland en de Reclassering van het Leger des Heils.

Toch voldoen deze organisaties niet genoeg aan de wet. Bij 66 van de 77 geïnspecteerde locaties (86 procent) stelden de inspecteurs één of meerdere tekortkomingen vast. Het blijkt lastig voor de organisaties om de ingezette maatregelen ten uitvoer te brengen op de werkvloer.

Met name op het gebied van melden, registreren en analyseren van incidenten (34 procent) gingen de organisaties de fout in. Daarnaast hadden zij de voorlichting en training niet altijd goed geregeld (19 procent) en bleken niet alle locaties de risico’s op het gebied van agressie en geweld goed in kaart te brengen en te beoordelen (16 procent). Het aanpakken van daders en de technische en bouwkundige voorzorgsmaatregelen hadden de meeste vestigingen juist wel op orde. In totaal constateerde de Inspectie SZW 201 overtredingen. Waar nodig dwingen de inspecteurs de organisaties aan de wet te voldoen.

De vier organisaties zeggen zich te herkennen in de conclusies van de Inspectie SZW. Ze willen de tekortkomingen aanpakken. Vanaf oktober zal de Inspectie de locaties die in overtreding waren opnieuw controleren. Aan de hand van de uitkomsten van deze controles bekijkt de Inspectie of zij opnieuw langs moet bij deze organisaties.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.