Agenten onvoldoende beschermd tegen agressie

0

De politiekorpsen doen te weinig om agressie en geweld tegen hun agenten te voorkomen of te beperken.

Dat blijkt volgens de Arbeidsinspectie uit controles vorig jaar bij de helft van de 26 Nederlandse korpsen. De Arbeidsinspectie noemt de situatie zorgelijk, omdat het aantal incidenten en de ernst daarvan toeneemt. Bij de overige korpsen werden de werk- en rusttijden bekeken. Bij acht van de dertien korpsen werd die overtreden, constateert de inspectie.

Op het gebied van agressie constateert de Arbeidsinspectie dat 94 procent van de ondervraagde agenten wel eens is geconfronteerd met agressie en geweld. Dit varieert van uitschelden tot schieten met een vuurwapen. Twaalf van de dertien onderzochte korpsen nemen onvoldoende maatregelen om hun eigen agenten hiertegen te beschermen, vindt de Arbeidsinspectie.

De korpsen moeten volgens de inspectie extra maatregelen nemen. Zo moeten agenten onder meer beter worden getraind in vaardigheden om escalatie van dreigende situaties te voorkomen. Ook zijn meer bouwtechnische maatregelen nodig, zoals hogere en bredere balies en sluiting van bepaalde toegangsdeuren voor bezoekers.

Acht van de dertien onderzochte korpsen houden zich niet aan de regels over werk- en rusttijden. Bij een eerdere controle in 2006 was het nog bij 24 van de 26 korpsen mis. Volgens de inspectie kan het gevaarlijk zijn als agenten te lange diensten draaien en te weinig rust krijgen, omdat de kans daardoor bestaat dat ze minder alert zijn.

Korpschefs hebben de Arbeidsinspectie inmiddels al toegezegd de problemen met werktijden en agressie aan te pakken. Zo komt er een betere registratie van de gewerkte uren en geweldsincidenten, er komen meer trainingen voor agenten om agressie te voorkomen.

De twee grootste politiebonden ACP en NPB zeggen net als de Arbeidsinspectie nauw toe te zullen zien op verbetering. Voorman Gerrit van de Kamp van de ACP: ,,Het had allemaal al gebeurd moeten zijn, want dit is niet de eerste keer dat deze problemen zijn geconstateerd.”

NPB-voorzitter Han Busker benadrukt dat zijn organisatie de nu opnieuw geconstateerde problemen al jaren lang heeft aangekaart. Wat hem betreft gaan de boetes omhoog voor korpsen die de regels overtreden. ,,Het moet niet lonen om roofbouw op je eigen mensen te plegen.”

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.