4 vragen over vorstverlet

0

Echt winter is het dit jaar niet echt geweest in Nederland. Van vorstverlet is dan ook geen sprake geweest. Maar toch, hoe zit het ook al weer met vorstverlet?

1. Voor wie is de vorstverletregeling?

In verschillende sectoren geldt er een vorstverletregeling. Zo is er een regeling voor glazenwassers- en gevelreinigers en voor chauffeurs die werken in het beroepsgoederenvervoer. De meest bekende vorstverletregeling is waarschijnlijk de regeling voor de bouwsector. Als er afspraken zijn over vorstverlet, zijn deze vastgelegd in de cao.

2. Wat houdt de vorstverletregeling in?

Voor werknemers in de steigerbouw geldt dat zij bij een gevoelstemperatuur van -6 graden Celsius of lager een kwartier opwarmpauze krijgen na iedere 1,5 uur werken. Andere werknemers in de bouwsector hoeven bij deze gevoelstemperatuur niet te werken. Niet alleen de gevoelstemperatuur speelt een rol. Ook als het vriest en rijwegen of looppaden niet begaanbaar zijn, het vriest en er een sneeuwdek ligt op het werkobject of de werkplek, welke niet eenvoudig te verwijderen is of wanneer het vriest en er is geen winter- of doorwerkkleding beschikbaar geldt de vorstverletregeling.

De werkgever zorgt ervoor dat het salaris wel doorbetaald wordt. Als de periode van onwerkbaar weer langer dan 15 dagen duurt, kan de werkgever een tijdelijke WW-uitkering aanvragen voor de werknemers. De werkgever moet wel al op de eerste dag met onwerkbaar weer hier melding van maken bij het UWV.

3. Hoeveel geld krijgt de werknemer?

De eerste 15 dagen wordt het volledige salaris (loon en evt. prestatietoeslag) doorbetaald door de werkgever. Wanneer er beroep wordt gedaan op een tijdelijke WW-uitkering, ontvangt de werknemer de eerste twee maanden 75 procent van het dagloon. Als de aaneengesloten periode van onwerkbaar weer langer duurt dan twee maanden, wordt de uitkering lager.

4. Komt er een nieuwe vorstverletregeling?

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een plan gepresenteerd voor een uniforme vorstverletregeling voor alle branches. In dit plan moeten de werkgevers de eerste drie weken van het vorstverlet zelf betalen. Dit heeft geleid tot veel kritiek van vakbonden en brancheverenigingen. Zo vrezen de vakbonden dat de werkgevers de drie weken niet kunnen doorbetalen en werknemers daarom laten doorwerken onder gevaarlijke omstandigheden. De SER is nu gevraagd om advies te geven over de nieuwe vorstverletregeling. Dit advies wordt in het voorjaar van 2014 verwacht. De geplande inwerkingtreding voor de nieuwe Regeling calamiteiten WW is nu 1 september 2014. Dat betekent dat eventueel vorstverlet in de winter van 2014/2015 volgens de nieuwe regeling geregeld zal worden.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.