Zorg moet op de schop

2

Het taboe lijkt gebroken. Belangrijke patiënten- en consumentenorganisaties lijken inmiddels de draai te hebben gemaakt. Ze roepen niet meer bij elk nieuwsfeit dat er meer geld naar de zorg moet.

Ze bepleiten nu ook dat het huidige stelsel van zorg efficiënter en effectiever wordt gemaakt.

Er moet bijvoorbeeld worden gesneden in de bureaucratie van de zorg. Op die manier kan de kwaliteit, ook voor mensen met een kleine beurs, overeind worden gehouden. Relatief gezien zal de zorg zo goedkoper worden. De kosten zullen stijgen, maar minder hard dan nu.

Het SCP constateerde dinsdagmorgen maar weer eens dat er grote personeelstekorten in de zorg aan komen. Diverse andere organisaties hebben dat in de jaren daarvoor ook al gedaan: Er zullen in de nabije toekomst simpelweg niet genoeg verpleegsters meer zijn om zieken en ouderen te wassen, laat staan om medische verzorging te geven. Volgens de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland dienen de eerste structurele tekorten zich in de Randstad al aan.

Over enkele jaren zal één op de vier á vijf leden van de Nederlandse beroepsbevolking in de zorg moeten werken om alle senioren en zieken volgens de huidige normen te kunnen verzorgen. Financieel is dat simpelweg niet op te brengen. De premies zullen dan nog veel meer stijgen.

Daarbij blijkt al jaren dat de animo voor banen in de zorg niet erg groot is. Vooral de sector van de verpleeghuizen en thuiszorg heeft geen positief imago. De verdiensten zijn niet geweldig, medewerkers moeten ongunstige ploegendiensten draaien en hebben vaak te maken met gebrekkig management. Daarbij moeten ze door tekort aan personeel extra hard werken. Niets wijst erop dat die aantrekkelijkheid van het beroep toeneemt.

Als door de vergrijzing van de beroepsbevolking werknemers meer keus krijgen in hun werkgever zou de aantrekkingskracht van de zorg nog wel eens verder kunnen afnemen.

Het systeem moet alleen al vanwege de personeelstekorten dus anders. Organisaties als de Consumentenbond, patiëntenorganisatie NPCF maar ook de CG-raad, de belangenorganisatie van gehandicapten en chronisch zieken, willen, wat ze noemen ‘meer zorg voor hetzelfde geld’. Als alle onnodige bureaucratie in de zorg wordt weggesneden kan er 2,1 miljard worden bezuinigd, stelden de gezamenlijke ouderen-, gehandicapten- en ziekenorganisaties in juni van dit jaar.

De lijn die de verschillende organisaties voor de toekomst bepleiten, ziet er grosso modo als volgt uit: De patiënt dient meer eigen verantwoording te krijgen. Mensen moeten meer doen om gezond te blijven, als ze ziek zijn zullen ze meer moeten betalen. Professionele zorg wordt in eerste instantie verleend door goed opgeleide verpleegkundigen die vrij zelfstandig werken. Er komt pas een huisarts in beeld als dat echt nodig is, en mensen belanden pas in het ziekenhuis als dat echt niet anders kan.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. Dat de “onnodige bureaucratie”wordt weg gesneden dat had al jaren eerder moeten gebeuren. Luister eens naar het verplegend personeel, daar zitten de juiste managers! die weten wat ze doen en doen moeten. De “top” verschillende directieleden en managers daar mag ook wel behoorlijk in gesneden worden. De handen aan het bed, de mensen die het meeste werk doen eens wat beter belonen. Ik wordt niet vrolijk van het stukje hier boven, want hier zie ik nog geen goede dingen uit voort komen.

  2. Belangrijke overwegingen waar je nooit iemand over hoort:

    De rol van de verzekeraars (die tegenwoordig uit eigenbelang op de stoel van de arts zijn gaan zitten) moet weer afgebouwd; De flauwe kul vvan de marktwerking dat werkt dus gewoon niet en dat wisten we natuurlijk allang. Die toestand heeft de verhoudingen tussen overheid en zorgsector cq artsen/apothekers danig verziekt.

    In de 2e plaats kan worden gesteld dat er voor de zorg geld genoeg is maar dat het aan de verkeerde dingen wordt besteed. Wat wordt bv. qua behandelingen gewoon maar vergoed waarvan niet eens bewezen is dat het ook maar enig effect heeft.

    Tenslotte stemt het tot vreugde dat een van de veroorzakers van al die ellende de heer Klink eindelijk gaat vertrekken. Een gesjeesde socioloog die bij toeval in de politiek verzeilde en die niet gehinderd door enige kennis van de zorgsector zelfs minister werd.