Zelfde arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

0

Vanaf nu hebben uitzendkrachten dezelfde rechten als gewone werknemers binnen hetzelfde bedrijf, tenzij sociale partners andere afspraken hebben gemaakt.

Daarvoor is de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) aangepast. De wijziging is gepubliceerd in de Staatscourant en daarmee definitief en in werking getreden. De wijziging heeft betrekking op artikel 8 en artikel 9 van de WAADI.

De gelijke behandeling heeft ondermeer betrekking op het loon en overige vergoeding en arbeidstijden. Ook mogen uitzendkrachten gebruik maken van de door de werkgever ter beschikking gestelde faciliteiten, zoals de kantine of kinderopvang.

Vacatures

Daarnaast is in de wet geregeld dat de inlener ook uitzendkrachten ervan op de hoogte moet stellen als er vacatures binnen het bedrijf ontstaan. Een uitzendkracht moet bij een nieuwe vacature dezelfde kansen krijgen op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, als werknemers die al in dienst zijn bij een onderneming.

Medezeggenschap

Ook de Wet op ondernemingsraden is aangepast. De ondernemingsraad heeft recht op informatie over de te verwachten ontwikkelingen over het aantal uitzendkrachten binnen een bedrijf.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.