Wijziging arbeidsvoorwaarden, vergoeding op grond van Sociaal Plan

0

Werknemer vordert in een bodemprocedure uitbetaling van de uren die hij
gedurende zeven jaar iedere maand heeft gemaakt. De werknemer stelt dat er
sprake is van overwerk ad € 452,00 bruto per maand. Werkgever voert aan dat er
geen sprake was van een vast aantal overuren. De minimale overuren die geboekt
stonden heeft werkgever uitbetaald.

Werknemer is sinds 1 juni 1996 in dienst bij Stichting Sherpa, laatstelijk in de functie van assistent activiteiten begeleider. Voor de reorganisatie in 2006 was hij werkzaam als vakman bouwkunde, waarbij hij als persoonsgebonden taak ook storingsdiensten verrichtte. In geval van een oproep voor een storing worden overwerkuren gemaakt en genoteerd conform de CAO Gehandicaptenzorg. Als gevolg van een reorganisatie is deze functie komen te vervallen.

Werknemer vordert in een bodemprocedure uitbetaling (gefaseerd verminderd) tot en met 31 december 2012 van de uren die hij gedurende zeven jaar iedere maand heeft gemaakt op grond van zijn persoonsgebonden taak en het feit dat er sprake was van overwerk ad € 452,00 bruto per maand. Op grond van het Sociaal Plan zou hij recht hebben op volledige uitbetaling van zijn salaris en bij de reorganisatie is hem zonder enige compensatie de toekomstige vergoeding voor zijn persoonsgebonden taak ontnomen. Werkgever voert aan dat er geen sprake was van een vast aantal overuren. De minimale overuren die geboekt stonden heeft werkgever uitbetaald.

Oordeel rechter

De kantonrechter oordeelt dat partijen ten onrechte de bedoelde arbeid als overwerk conform de CAO Gehandicaptenzorg hebben gekwalificeerd. Er was geen sprake van incidentele arbeid, want het overwerk vond structureel elke maand plaats volgens een schema.

De kantonrechter acht het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar dat werknemer terugkomt op de kwalificatie van overwerk in verband met mogelijke rechtsverwerking in het kader van de reorganisatie. De kantonrechter oordeelt dat de vordering van werknemer niet is gebaseerd op de cao maar is gebaseerd op de afbouwregeling van het Sociaal Plan, welke in samenspraak met de vakbonden tot stand is gekomen.

Nu werkgever onvoldoende zwaarwichtige redenen heeft aangevoerd ten gevolge waarvan het loon dat betrekking heeft op de storingsdienst in het geheel niet hoeft te worden betaald, wijst de kantonrechter de vordering van werknemer toe, gefaseerd verminderd tot en met 31 december 2008, zolang de arbeidsovereenkomst voortduurt.

Bron: LJN BE9396

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.