Wettelijke norm voor beloningen in (semi)publieke sector

0

Er komt een wettelijke norm voor topinkomens in de publieke en semipublieke sector. Het maximum voor bestuurders in de publieke sector is gebaseerd op 130 procent van het brutosalaris van een minister, zo staat in een wetsvoorstel waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

In het wetsvoorstel wordt uitgegaan van drie beloningsregimes.Het eerste regime geldt voor de publieke sector en voor semipublieke instellingen zoals het onderwijs, de publieke omroep en woningbouwcorporaties. De beloning van bestuurders en hoogste leidinggevenden mag hierin niet hoger zijn dan een maximum dat is gebaseerd op 130 procent van het brutosalaris van een minister.

In het tweede regime mag de beloning niet uitstijgen boven een sectornorm die wordt vastgesteld door de betrokken minister. Dit regime geldt bijvoorbeeld verzorgingstehuizen en ziekenhuizen. Het derde regime geldt alleen voor de zorgverzekeraars. In deze sector normeert het kabinet de beloning niet.

De betrokken minister krijgt ook de bevoegdheid om de beloningsafspraken te handhaven. In het uiterste geval kunnen betalingen die wettelijk zijn verboden, aan de werknemer worden ontnomen. Het wetsvoorstel gaat voor advies naar de Raad van State.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.