Werknemer verzwijgt drugsverslaving: geen recht op loon tijdens ziekte

2

Een drugverslaafde kok meldt zijn verslaving niet bij indiensttreding en heeft daardoor geen recht op loon tijdens zijn ziekteperiode.

De situatie

Een werknemer treedt op 16 december 2008 als ‘kok productie’ in dienst bij Motel Venlo. De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor een jaar, voor 16 uur per week en met een proeftijd van 2 maanden. De werknemer heeft al eerder bij het motel gewerkt. Eerst van 2004 tot 2007 als leerling-kok en in 2008 ruim 3 maanden als zelfstandig kok.
Op 3 januari 2009 wordt de werknemer door zijn vader ziekgemeld. Het dienstverband wordt daarop door Motel Venlo op 6 januari 2009 in de proeftijd beëindigd. Later blijkt dat de werknemer in een kliniek is opgenomen in verband met een drugsverslaving.

De vordering

De werknemer stapt naar de rechter. Hij stelt dat het dienstverband niet kon worden beëindigd omdat hij arbeidsongeschikt was. Hij vordert loonbetaling tot het einde van het contract.

Het verweer

Volgens Motel Venlo is het proeftijdontslag gewoon geldig. Daarnaast behoren de gevolgen van de arbeidsongeschiktheid voor rekening van de werknemer te komen omdat die bij zijn indiensttreding zijn drugsprobleem heeft verzwegen (art 7:629 lid 3 BW).

Het oordeel

De kantonrechter oordeelt dat het proeftijdbeding ongeldig is. Er lijkt nauwelijks verschil te zijn tussen de functie van ‘zelfstandig kok’ en ‘kok productie’. De functies worden ook vrijwel gelijk beloond. De werkgever heeft zich dus eerder een beeld kunnen vormen van de capaciteiten van de werknemer, ook voor de functie. Nu er dus geen geldig proeftijdbeding is, is het ontslag ongeldig en moet Motel Venlo in principe het loon doorbetalen.
Maar de kantonrechter oordeelt dat in dit geval de werknemer geen recht heeft op loon tijdens zijn ziekteperiode omdat er sprake is van een uitsluitingsgrond (art 7:629 lid 3 BW).
De werknemer heeft gezwegen over een medische kwesties waarvan hij wist of had moeten begrijpen dat die hem ongeschikt maakte voor de functie. De kantonrechter wil wel aannemen dat de werknemer niet wist dat hij ziek was, maar dat neemt niet weg dat hij zijn verslaving had moeten melden. De drugsverslaving was kennelijk zo zwaar dat hij al na drie weken werken voor een lange periode werd opgenomen in een kliniek. Dat maakte hem ongeschikt voor het werk van productie kok.

LJN BN3625
Kantonrechter Venlo
Uitsluiting loonaanspraak bij ziekte art 7:629 lid 3 BW
Eerste aanleg
28 juli 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. Organisaties kunnen nieuw personeel testen op de mate drugsgebruik. Dit kan eenvoudig door een online interview. Wij behalen daar uitstekende resultaten mee die bovenstaand voorval kunnen voorkomen. bert oer alhpium bv

  2. De trend in jurisprudentie waar verslaving in het geding is, is om de werknemer verantwoordelijk te houden voor zijn gedrag. Met andere woorden, loondoorbetaling bij ziekte wordt steeds vaker met succes aangevochten door werkgevers. Daar zijn goede redenen voor, hoewel er in de verslavingszorg juist een trend is om verslaving als chronische ziekte te zien. Ik vraag me af waarom in deze uitspraak klaarblijkelijk de voorvraag of art 7:629 BW toegepast moet worden buiten beschouwing is gebleven. Wellicht hangt dat samen met de opname in een ggz-instelling.