Werkkostenregeling: vijf vergoedingen op een rij

4

Per 1 januari 2015 is de Werkkostenregeling (WKR) voor alle werkgevers verplicht. Maar wat mag je nu wel en niet onbelast vergoeden en verstrekken? P&O Actueel zet vijf veel voorkomende vergoedingen en verstrekkingen voor jou op een rij.

Reiskosten
Voor het vergoeden van reiskosten (zakelijk en woon-werkverkeer) mag de werkgever tot 0,19 euro per kilometer onbelast vergoeden. Bij het gebruik van openbaar vervoer mogen ook de werkelijke kosten volledig onbelast vergoed worden. Een werkgever mag meer dan 0,19 euro vergoeden en dit uitbetalen als loon. Het is ook mogelijk om het meerdere onder vrije ruimte van de WKR te laten vallen. Maar daarbij moet je goed in de gaten houden dat je de vrije ruimte van 1,2% (van de fiscale loonsom van de gehele organisatie) niet overschrijdt.

Fiets van de baas
Werkgevers konden dit jaar nog een fiets tot een bedrag van 749 euro met een bruto-netto belastingvoordeel aan hun werknemers verstrekken. Vanaf 1 januari 2015 kunnen werkgevers nog steeds een fiets verstrekken of vergoeden aan hun werknemers binnen de vrije ruimte.  Diezelfde ruimte wordt ook gebruikt voor andere vergoedingen en verstrekkingen. Een deel van de werkgevers zal er daarom voor kiezen om hun fietsregeling te versoberen om te voorkomen dat ze een eindheffing van 80% moeten betalen.

iPads en mobiele telefoon
Communicatiemiddelen, hier vallen zowel de iPad als de mobiele telefoon onder, mogen door een werkgever onbelast vergoed worden, mits het verstrekken of vergoeden voldoet aan het noodzakelijkheidscriterium. De werkgever oordeelt of het communicatiemiddel noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstbetrekking. De aanschaf van het communicatiemiddel mag niet doorberekend worden aan de werknemer en bij ontslag moet het communicatiemiddel weer worden teruggegeven of de restwaarde verrekend.

Werkkleding
Het vergoeden of verstrekken van werkkleding blijft  in de meeste gevallen onbelast.  Om de nihilwaardering toe te kunnen passen moet er wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Werkkleding moet  uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt zijn om tijdens het werk te dragen. Bovendien wordt kleding  als werkkleding gezien als er duidelijk bedrijfsgebonden beeldmerken van totaal ten minste 70cm2 zichtbaar zijn. Andere soorten werkkleding moeten worden verloond of verrekend met het WKR-budget.

Kerstpakket
Veel werkgevers kiezen ervoor om eind van het jaar hun werknemers een leuke kersattentie te geven. In de oude regeling mochten werkgevers geschenken tot een bedrag van € 70,- fiscaal vriendelijk aan werknemers verstrekken en daar een eindheffing van 20% over betalen. Vanaf 1 januari 2015 wordt de aanschafprijs van het kerstpakket onder de WKR in mindering gebracht op de vrije ruimte. Werkgevers moet bovendien rekening houden met de gebruikelijkheidstoets. De kosten van bepaalde producten, zoals een kerstpakket, mogen  niet meer dan 30%  afwijken van soortgelijke uitgaves binnen de branche.

Lees ook:
Werkkostenregeling per 1 januari verplicht

Meer weten over de werkkostenregeling? Kom naar de Update dag Werkkostenregeling

Lees meer over:

Over Auteur

4 reacties

 1. ‘Een iPad kan onbelast worden vergoed, wanneer het zakelijk gebruik meer dan 90% bedraagt.’
  Onjuist, of in ieder geval onvolledig. Gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur zijn vrijgesteld als ze voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium.
  Als iemand zijn iPad voor 90% zakelijk gebruikt valt hij sowieso ook onder het noodzakelijkheidscriterium, maar die 90% is dus helemaal niet nodig.
  Bron: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/personeel_en_loon/werkkostenregeling_wat_u_moet_weten_voor_1januari2015/wijzigingen_in_de_werkkostenregeling_per_1januari2015/noodzakelijkheidscriterium

 2. A.F. Bongers op

  Ik sluit mij aan bij de vorige reactie. Het beperkt noodzakelijkheidscriterium waarbij o.a. communicatiemiddelen zoals I-pads onbelast verstrekt mogen worden, is de oorzaak van het verlagen van het percentage van 1,5 naar 1,2% in 2015. Daarbij wordt een paar echt onbelaste verstrekkingen/vergoedingen vergeten, zoals studiekosten.

 3. Emiel Lijbrink op

  Dank voor de oplettendheid! De oorspronkelijke informatie was gebaseerd op verouderde jurisprudentie. Het artikel is inmiddels aangepast.