Werkgevers: nog een jaar langer vakantiedagen opsparen

2

Als het aan de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland ligt, mogen werknemers hun vakantiedagen nog een jaar langer opsparen.

De werkgeversorganisaties zien liever dat het wetsvoorstel waarin staat dat werknemers hun vakantiedagen maximaal anderhalf jaar kunnen opsparen in plaats van vijf jaar, pas op 1 januari 2012 in werking treedt.

Het kabinet wil met dit wetsvoorstel tegengaan dat werknemers een stuwmeer van vakantiedagen opbouwen en juist stimuleren dat zij regelmatig verlof opnemen. Het voorstel is al goedgekeurd door de Tweede Kamer, maar VNO-NCW en MKB-Nederland willen niet dat de wet halverwege dit jaar wordt ingevoerd. Werkgevers hebben tijd nodig zich op deze maatregel voor te bereiden. Het is volgens de twee belangenorganisaties haast ondoenlijk om twee systemen in één kalenderjaar te hanteren.

Voor bovenwettelijke vakantiedagen (meer dan de twintig wettelijke vakantiedagen bij volledig dienstverband) geldt wel een vervaltermijn van vijf jaar. In circa 150 cao’s staan echter bepalingen over verjaringstermijnen van vijf jaar opgenomen die tot verwarring kunnen leiden. VNO-NCW en MKB-Nederland roepen het ministerie van Sociale Zaken op om duidelijk te communiceren dat dergelijke bepalingen alleen geldig zijn voor de bovenwettelijke dagen en dat deze nieuwe wet juridisch voorgaat op oude cao-afspraken.

Lees ook:
> Werkgever verantwoordelijk voor opnemen vakantiedagen
> Wetsvoorstel aanpassing vakantiewetgeving ingediend
> Vakantiedagen sneller opnemen

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. Thomas W. Morrissey op

    Ik ben op zoek naar een verslag m.b.t. de stemming in de Tweede Kamer. Welke politiek partijen hebben v??r de wetsvoorstel gestemd en welke hebben er tegengestemd. Wie kan mij helpen?

  2. Hans van Dongen op

    Beste Thomas, Via de website denederlandsegrondwet.nl kan alles over de totstandkoming van de nieuwe vakantiedagenopbouwregels tijdens ziekte en de snellere verjaring ervan (per 1-1-2012) achterhaald worden (32465). Meer vakantiedagenweetjes op steunpuntarbeidszaken.nl.