Werkgevers krijgen een onvoldoende voor hulp bij ‘slim’ werken

6

‘Slim’ werken – onafhankelijk van plaats en tijd – en slim reizen, gebeurt minder dan werknemers willen en kunnen. Volgens een onderzoek in opdracht van de Task Force Mobiliteitsmanagement (TFMM) ervaren zowel werkgevers, werknemers als direct leidinggevenden drempels waar ze maar moeilijk overheen stappen.

Het onderzoek, uitgevoerd door Blauw Research, toont aan dat  gemiddeld 44 procent van de werknemers al wel eens slim reist en werkt maar dat ruim een derde van alle ondervraagden dit (vaker) wil gaan doen.

De meeste werknemers ervaren onvoldoende ondersteuning  van hun werkgever bij slim reizen en slim werken. Daarom krijgen de werkgevers hiervoor een gemiddeld rapportcijfer van 5,2. Slechts 29 procent geeft zijn werkgever een 6 of hoger.

Uit het onderzoek blijkt ook dat degenen die regelmatig op afstand of thuis werken daardoor maandelijks maar liefst gemiddeld bijna 600 kilometer minder in de spits reizen. De reistijd die op deze manier wordt bespaard, wordt voor 34 procent aan het werk besteed. Ook leidt de mogelijkheid om onafhankelijk van plaats en tijd te werken tot een hogere tevredenheid onder werknemers. En tevreden medewerkers bevelen hun bedrijf eerder aan als werkgever en zakenpartner. Voor 38 procent van de ondervraagden is de mogelijkheid om thuis of onderweg te werken een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Een bedrijf met een actief mobiliteitsbeleid voor heeft, wordt dus gezien als een aantrekkelijke werkgever.

TFMM-voorzitter Lodewijk de Waal roept werkgevers op beleid te vormen en dit uit te dragen op alle niveaus zodat werknemers zich bewust zijn van de alternatieven en zich gesteund weten. Daarbij zou voorbeeldgedrag door de werkgever en leidinggevenden zelf ook helpen. Nu geeft nog maar 7 procent van het topmanagement en 17 procent van de middle managers het goede voorbeeld.

De beste manier om werkgevers in beweging te krijgen is volgens De Waal als ze door hun eigen werknemers worden aangesproken op hun beleid. Hierbij kunnen ‘Superpromoters’ onder werknemers het verschil maken. Van de mensen die zelf regelmatig slim reizen blijkt namelijk 7 procent superpromoter van slim werken en reizen te zijn. Dat wil zeggen dat zij hun enthousiasme op anderen weten over te dragen en anderen over de streep kunnen trekken met hun eigen positieve ervaringen op het gebied van werk en hun  privéleven.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

6 reacties

 1. Leon Algra op

  Mobiliteit maakt onderdeel uit van een eigentijds HRM Beleid. Aansluitend op dat wat Lodewijk de Waal aangeeft zou het verstandig zijn wanneer werkgevers eens bewust worden van wat HRM Beleid thans voor hun organisatie betekent, wat het in de nabije toekomst zou moeten inhouden, welke HRM beleidsitems spelen (w.o. mobiliteit), en wat men met HRM Beleid wil bereiken. En of dit beleid een breed draagvlak heeft in de organisatie zou zichtbaar worden wanneer men gebruik maakt van een medewerkerstevredenheidsonderzoek.
  Misschien een idee voor De Waal, maar zeker ook voor menig onderneming?

 2. Jochem Dijs op

  Het Nieuwe Werken #HNW zou hoog op de agenda van HRM moeten staan. Als je HNW werken invoert, ben je een aantrekkelijke werkgever, kan je beter mensen binden en behaal je een hogere productiviteit. Maar het heeft ook gevolgen voor de manier waarop je medewerkers aanstuurt (op resultaat) en de automatisering. Tijdens het seminar HRM en Het Nieuwe Werken op 29 juni bij DBS in Amersfoort komen deze zaken en meer aan bod.

 3. Ik heb meegemaakt dat medewerkers van een organisatie zogenaamd “thuiswerken”. Maar dat ze van alles deden die dag, behalve werken. Er werd zo nu en dan een email gestuurd naar het werk, zodat de schijn werd opgehouden dat men aan het werk was. Ik citeer nu letterlijk “als ik `s avonds om 19.00 uur nog een email stuur, dan denken ze vast dat ik hardstikke druk ben”. Als dit de toekomst voor onze organisatie zou worden ….. Niet iedereen kan blijkbaar tegen de luxe van thuis werken. Je moet goed weten bij wie je dit wel als arbeidsvoorwaarde kunt aanbieden.

 4. De reactie van Mo is typisch de “wantrouwende” werkgever … en nog altijd gaat het oude gezegde op “zo de waard is, vertrouwt hij zijn gasten”. Mijn ervaring is juist dat mensen die tijdens bepaalde “life-events” de gelegenheid krijgen van de werkgever om thuis te werken (onder goede afspraken) vaak veel productiever zijn dan op het werk. Iemand die thuis werkt voelt zich vaker verplicht om werkelijk 8 uur te produceren en neemt koffie- en “plas”pauzes in zijn eigen tijd, laat de hond even uit in eigen tijd. De werkuren zullen niet altijd overeenkomen met de kantooruren, maar de productie ligt veel hoger dan op kantoor, waar meestal maximaal 5 daadwerkelijke productie-uren worden gemaakt door alle onderbrekingen (collega’s, telefoontjes, E-mails, pauzes, “besprekingen” etc.).

 5. Yvonne van der Veldt op

  Op 15 juni a.s. organiseert de COR van gemeente Amsterdam een conferentie met het thema Het Nieuwe Werken. Hierin worden diverse aspecten van HNW tegen het licht gehouden, zoals bijvoorbeeld: welke randvoorwaarden pas je toe bij locatie-onafhankelijk werken? En: de spanning tussen werk en priv?; hoe ga je daar mee om als werkgever en als werknemer? Wat gaat er in de informele organisatie allemaal veranderen als gevolg van HNW? En is HNW ook toepasbaar voor niet-kenniswerkers? Wat doe je met werknemers die niet mee kunnen komen? Een conferentie waarbij niet de inrichting van de werkplek of ICT centraal staat, maar waarbij typische HR-vragen aan bod komen. De bevindingen vanuit de verschillende workshops zijn te vinden op: corferentie.wikispaces.com

 6. Ben het wel eens met Vince, wanneer ik een baan had waarbij ik de mogelijkheid had thuis te werken, zou ik ook productiever zijn. Maar ik wijs er alleen op dat er ook mensen zijn die hier blijkbaar misbruik van maken. Van de medewerkers binnnen onze organisatie die wel eens thuis werken, weet ik zeker dat ze zeer productief zijn.