‘Werkgevers en bonden aan zet met pensioenen’

1

Werkgevers en werknemers zijn verantwoordelijk voor het overeind houden van de aanvullende pensioenen, niet het kabinet.

Dat zei minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) woensdag in reactie op het advies van de commissie-Goudswaard. De commissie onder leiding van professor Kees Goudswaard maakte duidelijk dat de verwachtingen over de oudedagsvoorzienig flink bijgesteld moeten worden.

Donner wees erop dat het kabinet al heeft besloten de AOW-leeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar om het staatspensioen betaalbaar te houden. De aanvullende pensioenen ‘zijn in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van sociale partners’.

Werknemers kunnen niet meer uitgaan van de zekerheid dat ze 70 procent van hun salaris als pensioen ontvangen op 65-jarige leeftijd. Van werkgevers en werknemers kan volgens Goudswaard niet gevraagd worden hogere pensioenpremies te betalen zonder de economie te schaden. Daarom moeten de ambities omlaag. Dat betekent lagere pensioenuitkeringen en/of hogere uittreedleeftijd. Als sociale partners dat niet willen, moeten ze hogere risico’s op tegenvallers in de pensioenopbouw accepteren.

Volgens de commissie moet Donner de Pensioenwet versoepelen, zodat werkgevers en vakbonden meer onvoorwaardelijke en flexibele pensioenafspraken kunnen maken. Zo noemde Goudswaard het ‘een interessante optie’ om de pensioenuitkeringen afhankelijk te maken van de stijgende levensverwachting.

Donner stelde dat uit het commissierapport blijkt dat problemen met pensioenen ‘niet vanzelf verdwijnen’ als aandelenmarkten herstellen. De vergrijzing en de stijgende levensverwachting maken het pensioen zo veel duurder dat volgens hem sociale partners gedwongen zijn keuzes te maken.

Volgens werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland moeten we ‘aanvaarden dat de pensioenuitkeringen meer gaan afhangen van de beleggingsresultaten’. De vakcentrale FNV vreest dat te veel risico’s bij werknemers komen te liggen. CNV is het met Donner eens dat de vakbeweging zelf aan zet is om afspraken te maken over een toekomstbestendig stelsel.

De pensioenkoepels VB en OPF onderschrijven de analyse van Goudswaard. Wel zijn ze bezorgd voor een afnemend vertrouwen in het pensioen als werknemers meer risico’s op tegenvallers moeten accepteren in hun pensioen.

Donner wil dit jaar besluiten hoe pensioenen beter veiliggesteld kunnen worden na 2010. De minister heeft voor Goudswaard al twee andere commissies, onder leiding van professor Jean Frijns en voormalig CPB-directeur Henk Don, advies gevraagd. Die hebben onder meer gewaarschuwd voor risico’s en te hoge verwachtingen in de beleggingen door pensioenfondsen.

In maart komt de minister met een reactie op de pensioenadviezen en voor de zomer wil hij overleggen met alle betrokken partijen over maatregelen. Om deze goed te kunnen beoordelen, willen CDA en PvdA tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer in februari zelf ook nog de pensioendeskundigen in de adviescommissies, werkgevers, vakbonden, ouderenbonden en pensioenkoepels horen.

Rapport commissie-Goudswaard: ‘Een sterke tweede pijler’

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Uiteindelijk zullen de jongeren vanaf 2030 de zeer riante toezeggingen van de huidige generatie betalen. Hiernaast betalen ze nu al mee aan de zeer riante overgangsregelingen inzake VUT, waar zij zelf ook niet van kunnen genieten.

    Vervolgens wordt de eigen 2e pijler, tegen de tijd dat zij 70 jaar worden, uitgekleed doordat de opbrengsten niet opwegen tegen de toezeggingen (met name de toezeggingen van de huidige pensionado’s en die van de komende 10 jaar), als laatste zal het restant welke uit de 2e pijler overblijft, ingezet moeten worden om de eigen AOW te kunnen financieren.

    Hoe kunnen de vakbonden dit verkopen? Mede gezien dat dit hun eigen nakomelingen betreft.

    Heel overdreven gezegd: jongeren financieren in de 2e pijler.