Werkgevers blij met overzichtelijker loonstrookje

1

Werkgevers zien duidelijke voordelen in het overheidsvoornemen om tot een inzichtelijker loonstrookje te komen.

Ruim 80 procent van de ondervraagde werkgevers geeft aan hier positief tegenover te staan. Dat blijkt uit onderzoek van Deloitte.

De regering beoogt komend jaar al tot een vereenvoudiging van het loonbegrip te komen voor de diverse loonheffingen. Peter Kavelaars, hoogleraar Fiscale Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en directeur van het wetenschappelijk bureau bij Deloitte, zegt dat de twee definities van het loonbegrip verwarrend kunnen werken: ‘Ze zijn voor zo’n tachtig procent gelijk, maar dat betekent nog steeds dat er ook verschillen zijn. Voor werkgevers zou gelijktrekking een administratieve lastenverlichting betekenen, voor werknemers een vereenvoudiging van hun loonstrookje.’
Daarna volgt wellicht de tweede vereenvoudigingsstap: de  invoering van de zogenoemde loonsomheffing. Ook hiervoor bestaat onder werkgevers een groot draagvlak, al weten zij nog niet precies hoe dat zal worden vormgegeven. ‘Die loonsomheffing moet de loonbelasting en premieheffingen gaan vervangen. Volgens het nieuwe systeem draagt dan niet elke werknemer individueel een bepaald bedrag af, maar berekent men een bepaald percentage over de totale loonsom van de werkgever. Die stelselwijziging is ingewikkelder uit te voeren, omdat geen van de partijen er op achteruit wil gaan.’

Voordelen

Hoewel de werkgevers duidelijke vereenvoudigingen zien, plaatsen ze echter ook een belangrijke kanttekening. Doordat de loonadministratie vergaand geautomatiseerd is en daarmee redelijk soepel verloopt, zijn de effectieve voordelen van de operatie naar verwachting beperkt.
Peter Kavelaars: ‘Wat je wel zou kunnen bedenken is dat de loonsoftwarebureaus sneller klaar zijn met het maken van hun software. Die lagere kosten zouden ze door kunnen berekenen aan hun klanten, waardoor er toch sprake is van een lastenverlichting.’

Werkkostenregeling

Deloitte heeft tevens onderzocht hoe de werkgevers de dit jaar ingevoerde werkkostenregeling ervaren. Dat beeld is nogal desastreus. Circa 65 procent van de ondervraagde werkgevers is van oordeel dat de regeling geen administratieve lastenverlichting oplevert. Lastenverlichting was echter wel de primaire doelstelling van de nieuwe regeling.
‘Ik had dit wel verwacht, moet ik eerlijk zeggen. De lastenverlichting bij de werkkostenregeling zit hem vooral bij de overheid zelf. In plaats van elke verstrekking te moeten controleren, volstaan nu drie simpele stappen op bedrijfsniveau. De werkgever moet nog steeds alles stuk voor stuk administreren. Een andere bron van irritatie kan zijn dat bedrijven de verandering ervaren als een verkapte bezuinigingsoperatie. Relatief veel bedrijven komen namelijk boven de 1,4% uit, waardoor ze òf meer belasting moeten gaan betalen, òf hun personeel moeten teleurstellen.’

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. R de Lorijn op

    een loonstrook is niet moeilijk ( brutoloon minus evt pensioen minus Loonheffing is netto, de ZVW zou je evt niet hoeven af te drukken (wat het moeilijk maakt zijn alle aparte regelingen van pensioenfondsen ( sociaal fonds O&O vutbijdrage levensloopbijdrage en de bijtelling auto etc ) Aan de kant van de afdracht ( de werknemer ziet dit niet ) wordt het nog ingewikkelder door de eisen van de pensioenfondsen bv ontwikkellingsfonds, administratiekosten etc en de hersenspinsels van het kabinet om van alles te repareren en te stimuleren, zoals ouderenkorting, ouderenkorting overgangsregelingen ouder werknemer 62+,afdrachtverminderingen de werkkosten etc