Werkgever trekt studiefaciliteiten in

0

Een toezegging over studieverlof die in strijd met de cao blijkt te zijn, mag worden ingetrokken door de werkgever.

De situatie

Een werkneemster van een jeugdhulpverleningsorganisatie start in 2008 in een nieuwe functie. Ze maakt met haar leidinggevende afspraken over studieverlof voor de hbo-opleiding sociaal pedagogische hulpverlening die ze volgt. Eind september 2009 schrijft haar werkgever dat de toezegging nooit gedaan had mogen worden omdat die buiten de kaders van het beleid van de organisatie valt. De werkgever doet haar ter compensatie een ander aanbod: de werkgever wil de helft van het collegegeld voor het volgende schooljaar nog betalen en daarna zijn er geen studiefaciliteiten meer voor de werkneemster. De werkneemster is het hier niet mee eens en stapt naar de rechter.

Wat wil de werkneemster?
De werkneemster wil dat de rechter voor recht verklaart dat ze acht uur per week is vrijgesteld van werkzaamheden met behoud van loon. Ze vordert ook 6.000 euro achterstallig loon omdat ze de uren nu achteraf wel heeft gewerkt en dus geen doorbetaalde studie-uren heeft gekregen.

Wat wil de werkgever?
De werkgever wil dat de rechter voor recht verklaart dat de studieregeling per 1 oktober 2009 eenzijdig is gewijzigd en dat de rechter eventueel een compensatieregeling vaststelt.

Het oordeel van de kantonrechter
De kantonrechter wijst de vordering van de werkneemster af, onder meer omdat zij al aan de opleiding was begonnen voordat de afspraken over de studiefaciliteiten überhaupt gemaakt werden.

Het oordeel in hoger beroep
De werkneemster is het niet eens met de uitspraak van de rechter en gaat in hoger beroep. Maar ook daar vangt zij bot. Het hof oordeelt dat de afspraak in strijd met dwingende cao-bepalingen is gemaakt en dat de werkgever daarom op de afspraken kon terugkomen. Er is ook geen sprake van strijd met goed werkgeverschap omdat de werkgever de werkneemster een compensatieregeling aangeboden heeft. Dat de werkneemster daar geen gebruik van wilde maken, doet daar niet aan af.
Het hof bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter en geeft daarbij aan dat het de werkgever zou sieren om het compensatieaanbod alsnog gestand te doen.

Gegevens rechtszaak:

ECLI:NL:GHARL:2013:5950. Datum uitspraak: 13 augustus 2013

Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.