Werkgever beledigt en kleineert: geen vergoeding bij ontbinding tweede contract

0

Een werknemer die een tweede contract sluit met een werkgever die hem stelselmatig kleineert en beledigt, weet waar hij aan begint. Bij ontbinding op zijn eigen verzoek krijgt de werknemer dan ook geen vergoeding mee.

De situatie

Een werknemer is als general manager in dienst bij een golfcomplex dat in Japanse handen is. Hij heeft eerst een tijdelijk contract voor een jaar en na afloop daar van wordt een tweede tijdelijk contract gesloten. Vlak voor het einde van de eerste overeenkomst wordt de werknemer door de werkgever op ‘zeer harde en in Nederland ongebruikelijke wijze op zijn plaats gezet en bekritiseerd.’ Er was ook onduidelijkheid over de taken en verantwoordelijkheden van de general manager. Een maand na het tekenen van het nieuwe contract ontvangt de manager een overzicht van zijn taken en verantwoordelijkheden waar hij zich niet in kan vinden. Hij doet dan binnen twee weken een  voorstel om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

De vordering

De werknemer verzoekt om ontbinding omdat de arbeidsrelatie volledig verstoord is omdat de werkgever zijn bevoegdheden eenzijdig heeft beperkt en omdat de werkgever hem stelselmatig heeft gekleineerd en beledigd.

Het oordeel

De kantonrechter geeft aan dat het duidelijk is dat de relatie is verstoord. Maar de vraag is of de werknemer, gezien de omstandigheden, recht heeft op een vergoeding. De kantonrechter stelt dat’de standpunten van de verzoeker die gelet op zijn leeftijd, functie en ervaring toch niet als de eerste de beste onervaren, onmondige werknemer uit het lager echelon mag worden beschouwd, een aantal zwakke punten vertonen.’

De kantonrechter wil de ogen niet sluiten voor het feit dat de directeur als werkgever niet altijd schijnt te beseffen dat de omgangsvormen tussen werkgever en werknemer in Nederland meer gelijkwaardig zijn dan in Japan. Maar de wens voor de ontbinding ligt nagenoeg geheel in de risicosfeer van de werknemer: hij wist waaraan hij begon toen hij het tweede contract tekende, hij was bekend met het taalgebruik en de toonzetting van zijn baas, hij wist dat de discussie over een aantal onregelmatigheden waaronder een kastekort nog liep en hij wist dat taken en verantwoordelijkheden later zouden worden ingevuld.

Het feit dat de werknemer zijn baas heeft gepasseerd en de bestuurder in Japan rechtstreeks heeft gemeld dat hij de golfbaan wel wilde kopen, heeft de relatie ook geen goed gedaan. De werknemer heeft ook al heel snel – ruim een maand na ondertekening van het contract – aangestuurd op beëindiging van de arbeidsovereenkomst, terwijl de werkgever nog een opening bood voor overleg en de arbodienst nog mediation voorstelde. Onder die omstandigheden is voor een vergoeding, naast spoedige ontbinding van de arbeidsovereenkomst, geen plaats. De kantonrechter ontbindt de overeenkomst per 15 januari 2010 zonder toekenning van een vergoeding.

LJN BK8712
Kantonrechter Maastricht
Ontbinding op verzoek werknemer
Eerste aanleg
22 december 2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.