Werken vanuit het hart van de organisatie

0

Organisaties zijn onophoudelijk in verandering. Veranderen kost enorm veel inzet en energie van alle betrokkenen, maar het effect blijft vaak beperkt.

Medewerkers raken door steeds nieuwe structuren en profielen eerder vervreemd dan verbonden met de organisatie. Vaak worden organisatieveranderingen ingegeven vanuit een behoefte aan beheersbaarheid. Dan komen er nieuwe competentieprofielen en prestatie-indicatoren, maar die representeren niet de werkelijkheid zoals medewerkers die ervaren. In een competentieprofiel herkent de medewerker bijvoorbeeld zelden wat hem drijft bij de uitvoering van zijn werk of hoe hij zijn toegevoegde waarde ziet. Een gevolg daarvan is bovendien dat de ‘afnemers’ van de organisatie (de klanten) de dienstverlening onvoldoende als ‘klantgericht’ gaan herkennen. Dan wordt de nieuwe, nauw omschreven (“nee, dat mogen wij niet meer doen”) invulling van het werk ervaren als rigide, bureaucratisch en geen recht doend aan hun behoeften en verwachtingen.

Methodiek
De auteur beschrijft in dit artikel een methodiek om organisatieverandering zo vorm te geven dat het ‘hart van de organisatie’ weer zichtbaar en voelbaar wordt, met name bij de klanten. Zodat  medewerkers kunnen werken vanuit dit hart van de zaak. De aanpak richt zich vooral op het expliciet maken van dat ‘hart van de zaak’ en het creëren van ervaringsruimte om nieuwe inzichten te internaliseren Medewerkers worden op die manier serieus betrokken bij de veranderingen en zij ervaren dat als motiverend, zo blijkt uit toepassing van de beschreven aanpak. Zo wordt een verandering duurzaam (ingezet).

In het artikel wordt de methodiek ‘Van harte veranderen’ stap voor stap uitgewerkt en geïllustreerd aan de hand van een aansprekende praktijkcasus.
Smittenberg, I. (2012). Hart voor de zaak. Werken vanuit het hart van de organisatie. Opleiding en ontwikkeling, 25, 2, p. 15-20 

Lees verder in Opleiding en Ontwikkeling »
Terug naar ‘Opleiden’ »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.