Wegpesten kost geld!

0

Een werknemer wordt door zijn werkgever beschuldigd van disfunctioneren,
het verspreiden van pornografisch materiaal en seksuele intimidatie. Deze
werknemer wordt na een hartoperatie tijdens het re-integratieproces door zijn
werkgever met voornoemde verwijten geconfronteerd.

De re-integratie wordt gestopt, en de gesprekken tussen werkgever en werknemer resulteren in een verstoring van de arbeidsrelatie, en volledige arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Werkgever stelt een vervanger aan voor deze werknemer. Vervolgens deelt zij aan haar klanten mee dat de werknemer zijn werkzaamheden al heeft beëindigd. 

Werkgever vraagt vervolgens een ontslagvergunning aan bij het CWI. De werknemer wacht deze procedure niet af, maar vraagt zelf om ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter te Rotterdam wegens verstoring van de arbeidsrelatie, en vraagt een forse vergoeding (het CWI heeft niet de bevoegdheid om een vergoeding aan een werknemer toe te kennen, vandaar dat de werknemer zich tot de kantonrechter wendt). 

De vergoeding wordt berekend aan de hand van de zogenaamde ‘kantonrechtersformule’, waarbij de duur van het dienstverband en de leeftijd van de betrokken werknemer als uitgangspunt dienen.

Werkgever kan de grove verwijten in deze procedure niet bewijzen. Op basis hiervan oordeelt de kantonrechter Rotterdam op 18 juni 2007 dat de verstoring van de arbeidsrelatie te wijten is aan de werkgever, en kent de werknemer daarom een forse vergoeding toe op basis van de zogenaamde ‘Kantonrechtersformule’, waarbij de correctiefactor op C=2 wordt gesteld. 

In een neutrale situatie waarbij noch werkgever noch werknemer een verwijt kan worden gemaakt, is de correctiefactor in beginsel C= 1.  Maar nu duidelijk is dat de werkgever de grenzen van goed werkgeverschap met voeten heeft getreden, stelt de Kantonrechter de correctiefactor op 2. Kantonrechters kennen vaak een lagere vergoeding toe wanneer werknemers zelf om ontbinding van hun arbeidsovereenkomst vragen. In deze zaak heeft de werkgever het arbeidsconflict en de arbeidsongeschiktheid van de werknemer veroorzaakt, reden genoeg om een hogere vergoeding dan gebruikelijk toe te kennen.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.