Weer aanpassingen in nieuwe werkkostenregeling

1

De werkkostenregeling, die per 1 januari 2011 van kracht wordt, ondergaat enkele wijzigingen. Het gaat hierbij om vereenvoudigingen in de bijbehorende uitvoeringsregeling. Vanuit het bedrijfsleven is de afgelopen maanden nadrukkelijk om de aanpassingen gevraagd.

Gedurende de zomer konden onder andere werkgevers, koepelorganisaties en belastingadviseurs reageren op het concept van de uitvoeringsregeling, met daarin alle details van de werkkostenregeling. In totaal zijn er 62 reacties ontvangen. Op basis van die respons wordt een aantal veranderingen doorgevoerd in de uitvoeringsregeling. Zo komt er één standaard bedrag voor een door de werkgever verstrekte maaltijd, in plaats van twee aparte tarieven voor warme en koude maaltijden. Bovendien geldt bedrijfsfitness op de werkplek – anders dan oorspronkelijk de bedoeling was – als onbelaste verstrekking.

De basis van de werkkostenregeling blijft ongewijzigd. De nieuwe regeling, die in de plaats komt van tal van andere regels en bepalingen, betekent voor werkgevers een forse vereenvoudiging en minder administratie.

Met de werkkostenregeling kunnen werkgevers hun personeelsleden tot een maximum van 1,4% van de totale loonsom onbelast van vergoedingen en verstrekkingen laten profiteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om kerstpakketten, etentjes, een fiets en personeelsfeesten. Binnen de werkkostenregeling is het niet nodig om de verstrekkingen per werknemer bij te houden, maar kan dat bedrijfsbreed. De nieuwe regeling zorgt op die manier voor verlaging van de administratieve lastendruk en gaat in op 1 januari 2011. In de eerste drie jaar kunnen werkgevers kiezen of ze overstappen naar de werkkostenregeling.

Minister van Financiën Jan Kees de Jager heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de verruiming van de uitvoeringsregeling.

Zie ook:
Werkkostenregeling levert hoofdbrekens op
Nieuwe werkkostenregeling grote zorg voor Nederlandse bedrijven
> Belastingdienst komt met informatie over nieuwe werkkostenregeling

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. EstherWilgenburg op

    Graag zie ik ook de aanpassing voor thuiswerkplekken in de werkkostenregeling. Zie bcsbv.nl/Werkkostenregeling/tabid/354/Default.aspx. Nu is het niet meer mogelijk om thuiswerkplekken vanuit de forfaitaire (vrije ruimte) te vergoeden. Als DGA snij ik mij hiermee flink in de vingers want veel van mijn werk is thuis en alle werkuitrusting daar is dus volledig belast..