Wat moet HR meten?

1

Iedereen weet dat meten = weten. Maar waar moet de HR-afdeling nu de nadruk op leggen?

Natuurlijk zijn er de standaard parameters als ziekteverzuim en verloop. Maar er is nog veel meer te meten. Waar moet je als HR-afdeling nu de nadruk op leggen?

Wat gemeten moet worden hangt af van de strategie van de organisatie. Een organisatie die bijvoorbeeld innovatief wil zijn en steeds nieuwe producten of diensten wil ontwikkelen, moet die parameters meten die daaraan bijdragen. Dus misschien moet erop gelet worden of ideeën en suggesties voldoende gewaardeerd of beloond worden. Wordt er aandacht aan besteed in het performance management en het beloningsbeleid?
Organisaties met een groeistrategie zullen vaker focussen op het meten van de omzet en winst per medewerker, het marktaandeel en salesmedewerkers die hun targets overtreffen.

Start dus met de strategie om te bepalen welke parameters gebruikt moeten worden.

Lees het artikel »

Meer mediascan »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Leon Algra op

    WAT HRM MOET METEN?

    Organisaties worden flexibeler en dat betekent dat HRM personeelsinstrumenten moeten aanpassen. Mijn ervaring in de praktijk van alledag leert dat die gedachte niet opgaat.

    Om ervoor te zorgen dat organisaties HRM laten veranderen in de richting die zij wenselijk achten is het nodig om met elkaar te kijken naar wat HRM voor de organisatie moet betekenen nu en in de nabije toekomst. Vervolgens is het van belang om vast te stellen welk niveau HRM binnen de organisatie heeft, zodat je ook kunt vaststellen wat er mogelijk is om te veranderen en tenslotte zijn de gewenste resultaten daarbij eveneens van belang. Maar dat dan inmiddels ook duidelijk geworden.

    Om hierin verandering te brengen, heb ik op basis van jarenlange kennis en ervaring de HR IMPROVEMENT SCAN ontwikkeld, bestaande uit een drietal scans, t.w. de HR Strategiescan, de HR Beleidscan en de HR Praktijkscan. Door deze in actieve zin in te zetten in de organisatie wordt het mogelijk om duidelijk zicht te krijgen op wat er is en wat er wenselijk is op het gebied van HRM, maar met elkaar HRM ook daadwerkelijk in beweging te krijgen in de richting die we met elkaar willen. Het gaat niet om slechts een behoefte of verwachting, maar op basis van commitment wordt HRM een factor van betekenis.