Vordering overwerkvergoeding verjaard

0

Een werkneemster die de werkgever dagvaardt om betaling van overwerkuren vanaf 2003 te vorderen, vangt bot.

Een deel van de overwerkuren is inmiddels verjaard en de werkneemster heeft haar recht op de vordering van de overige uren verwerkt door die uren pas nu op te eisen.

De situatie

Een medewerkster is sinds 2000 in dienst bij de werkgever. In haar arbeidsovereenkomst is opgenomen dat de gebruikelijke arbeidsduur 40 uur per week is, verdeeld over dagen van acht uur. De werkgever mag opdracht tot overwerk geven. In 2001 laat de werkgever mondeling weten dat de werkneemster geen recht meer heeft op vergoeding van overwerk vanwege een functiewijziging. In 2006 heeft  de werkneemster drie dagen teveel vakantie opgenomen. De werkgever laat weten dat de helft daarvan als onbetaald verlof wordt bestempeld en de andere helft haar eenmalig, bij uitzondering geschonken wordt ter compensatie van alle extra gewerkte uren. De werkneemster reageert hier op met “bedankt voor de schenking!”
In maart 2008 vindt er een gesprek plaats over aanpassing van haar werkuren. In het gespreksverslag is de eventuele compensatie van overuren niet vermeld. In juni 2008 vinden er nog twee gesprekken plaats. In een gespreksverslag staat vermeld dat de werkneemster meent recht te hebben op compensatie van overuren maar dat de werkgever meteen aangeeft dat dit onbespreekbaar is en dat extra uren bij de functie horen. In november is er weer een gesprek. Daarin wordt gezegd dat de werkneemster niet met “terugwerkende kracht beroep kan doen op eventuele overuren uit het verre verleden”. De arbeidsovereenkomst wordt uiteindelijk met wederzijds goedvinden beëindigd.

De vordering

De werkneemster dagvaardt de werkgever op 24 april 2009 en vordert bijna € 18.000 aan vergoeding van overwerk over de periode van 2003 tot en met 2007.

Het oordeel

De vraag is of de werkneemster aanspraak kan maken op de uitbetaling van het overwerk. De rechter stelt dat een vordering op uitbetaling van overwerk na vijf jaar na de dag waarop de vordering opeisbaar is geworden, verjaart. Dat geldt voor elke afzonderlijke maandelijkse aanspraak op overwerkvergoeding.
Een deel van de vordering is inmiddels verjaard en voor een ander deel van de vordering is de verjaring gestuit door de dagvaarding van 24 april 2009. Voor april 2009 die tijd is er wel  gesproken over een vergoeding van overwerk en is de werkgever in een e-mail en een gespreksverslag ingegaan op de aanspraak van de werkneemster op overwerk, maar dat zijn geen stuitingshandelingen. In principe zijn de vorderingen die ontstaan zijn vanaf 24 april 2004 opeisbaar.
De werkneemster heeft de overuren over 2004 niet per maand gespecificeerd maar alleen een totaal aantal voor dat jaar gegeven. Ze heeft ook een document aangeleverd van 49 pagina’s. De rechter stelt dat het niet de taak is van de rechter in deze procedure om zo’n gedetailleerd stuk zelf uit te pluizen. Omdat er niet duidelijk wordt welke uren bij welke maanden horen, beschouwt de kantonrechter de hele aanspraak over 2004 als verjaard.

Rechtsverwerking

De kantonrechter oordeelt dat de vorderingen over 2005 tot en met 2007 ook niet kunnen slagen. De werkneemster heeft haar recht verwerkt omdat ze op cruciale momenten heeft stilgezeten. Ze heeft negen jaar gewerkt  zonder ooit een overwerk vergoeding te ontvangen en bleef toch overwerken. Pas in juni 2008, toen ze al geruime tijd geen overuren meer maakte, heeft de werkneemster laten weten dat zij de overuren gecompenseerd wilde hebben. Deze wens is vervolgens niet in de nieuwe aanpassing van de arbeidsduur verwerkt en de werkneemster heeft ook geen voorbehoud heeft gemaakt dat zij haar aanspraak op de overuren wil behouden.
De kantonrechter wijst de vordering van de werkneemster tot uitbetaling van overwerkuren in zijn geheel af.

LJN BL9451
Kantonrechter Zwolle
Eerste aanleg
Verjaring vordering overwerk
02 maart 2010
Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.