Vooruitblik op Prinsjesdag 2017: arbeidsrecht

0

Prinsjesdag komt er weer aan: traditioneel de dag waarop het kabinet de politieke plannen presenteert. Omdat er nog geen nieuw kabinet is, zijn die plannen dit jaar minder spectaculair. Toch blikken we op XpertHR Actueel samen met experts vooruit.  Wat staat er te gebeuren op HR-gebied? In deze aflevering: arbeidsrecht.

Renate de Regt

Renate de Regt is arbeidsrechtadvocaat bij RWV advocaten. Zij richt zich vooral op contracten, ontslag, arbeidsongeschiktheid, werkgeversaansprakelijkheid en de nog altijd actuele Wet werk en zekerheid. Ook is zij auteur bij XpertHR.

Wat verwacht u van het kabinet op Prinsjesdag?

‘Concrete voorspellingen zijn lastig, omdat er vooraf meestal weinig wordt losgelaten. Dit jaar geldt dat des te meer nu sprake is van een demissionair kabinet. Op het gebied van arbeidsrecht is het mogelijk dat er wijzigingen komen op de loondoorbetalingsplicht bij arbeidsongeschiktheid. Op basis van de huidige wetgeving moet de werkgever bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer het loon gedurende 104 weken doorbetalen. Al langere tijd hebben werkgevers de wens om de loondoorbetalingsplicht bij arbeidsongeschiktheid terug te brengen naar één jaar. In het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen maart hebben verschillende partijen, zoals de VVD, D66, GroenLinks en de PvdA, aangekondigd de loondoorbetaling bij ziekte voor kleinere werkgevers te willen verlagen. De VVD wil bijvoorbeeld dat de overheid de loondoorbetalingsverplichting in het tweede jaar op zich neemt en D66 stelt voor om het tweede ziektejaar collectief te verzekeren. Op Prinsjesdag kan het kabinet dus met plannen komen over een mogelijke verkorting van de loondoorbetalingsplicht bij arbeidsongeschiktheid.’

Verwacht u nog iets rond de AOW-leeftijd?

‘De stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd is natuurlijk wel iets dat de samenleving bezighoudt. De PVV heeft in haar verkiezingsprogramma geopperd om de AOW-leeftijd weer terug te brengen naar 65 jaar. De VVD spreekt niet over het verlagen van de AOW-leeftijd, maar over maatwerk en keuzevrijheid voor wat betreft AOW en aanvullend pensioen. Zij wil dat het mogelijk is om langer door te werken als de werknemer dat zelf wil, waarbij de werknemer in dat geval een hogere maandelijkse uitkering ontvangt op het moment dat hij of zij met pensioen gaat. Daarnaast wil de VVD dat het mogelijk moet zijn om het aanvullend pensioen voor een deel in één keer op te nemen. D66 pleit voor een heel nieuw pensioenstelsel: een individueel pensioen, met behoud van solidariteit, maar zonder overdracht van geld van jong naar oud. Uit deze verkiezingsprogramma’s blijkt dus dat de partijen verschillende ideeën hebben over pensioen en AOW, zodat de precieze plannen op dit punt moeilijk voorspelbaar zijn.’

Stel u zit zelf aan de arbeidsrechtknoppen van het kabinet, wat zou er veranderen?

‘Op dit moment moet de werkgever aan de werknemer een transitievergoeding betalen als de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. De transitievergoeding moet in beginsel ook worden betaald als de werkgever het dienstverband wil beëindigen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Dit wordt door werkgeversverenigingen als onredelijk ervaren, aangezien de werkgever ook al 104 weken het salaris van de werknemer moet doorbetalen voordat hij een ontslagvergunning kan aanvragen. Op 20 maart 2017 is een wetsvoorstel ingediend om tegemoet te komen aan zorgen van werkgevers over de transitievergoeding die zij verschuldigd zijn bij ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. De behandeling van het voorstel is op dit moment opgeschort tot er een nieuw kabinet is. Gelet op de hoge financiële last die de huidige regeling op de werkgever legt, is een wijziging mijns inziens op zijn plaats.’

Meer lezen over prinsjesdag?

Lees meer over:

Over Auteur

Paul Poley schrijft artikelen voor XpertHR. Hij is gespecialiseerd in de uitzendbranche en alles wat daarmee te maken heeft.