Voorbeeldbepaling eenzijdig wijzigingsbeding

0

Dit document kan gebruikt worden als een werkgever effectief wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden wil doorvoeren.

Wanneer dit document gebruiken

De bedoeling van een eenzijdig wijzigingsbeding is dat een werkgever effectief wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden kan doorvoeren. De werkgever hoeft dan geen toestemming aan de werknemer(s) te vragen als hij een arbeidsvoorwaarde wil wijzigen en hij hoeft dan dus niet met iedere werknemer afzonderlijk te onderhandelen.

Voor een eenzijdig wijzigingsbeding gelden strenge regels, die staan in artikel 7:613 BW. Een eenzijdig wijzigingsbeding heeft slechts beperkte werking.

Het beding moet schriftelijk zijn overeengekomen.

Het beding kan opgenomen worden in de arbeidsovereenkomst, in het personeelsreglement of eventueel in een cao.

De wet bepaalt artikel 7:613 BW dat een werkgever met behulp van een eenzijdig wijzigingsbeding alleen een arbeidsvoorwaarde wijzigen als:

  • het gaat om een ‘in de arbeidsovereenkomst voorkomende voorwaarde’;
  • hij bij de wijziging een zodanig zwaarwichtig belang heeft, dat het belang van de werknemer dat door de wijziging wordt geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.
    Deze voorbeeldbepaling kunt u gebruiken om een eenzijdig wijzigingsbeding met een werknemer overeen te komen.

Wetgeving gerelateerd aan dit document
artikel 7:613 BW

Opmerkingen

Ook als u met uw werknemer(s) een éénzijdig wijzigingsbeding bent overeengekomen, kunt u niet ‘zomaar’ overgaan tot wijziging van arbeidsvoorwaarden. U zult bij iedere wijziging een zodanig zwaarwichtig belang moeten hebben, dat het belang van de werknemer dat door de wijziging wordt geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

Voorbeeldbepaling

Nederlandse versie:

Eenzijdig wijzigingsbeding

De werkgever behoudt zich het recht voor om de arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen indien hij daarbij een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer dat door de wijziging wordt geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

Engelse versie:
(Let op! Dit is slechts een vertaling van de Nederlandse bepaling en aldus naar Nederlands recht)

Unilateral modification clause

The employer reserves the right to unilaterally modify the employee if the employer has valid grounds therefor that justify, by standards of reasonableness and fairness, a possibly detrimental effect on the employee’s interests as a result of the modification.


Pagina Arbeidsovereenkomst »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.